افزایش قاچاق باطری‌های ماشین

رییس اتحادیه باطری‌سازان گفت: درپی افزایش تعرفه واردات باطری ماشین از 10 به 64 درصد، قاچاق این کالا افزایش یافته است.