تولیدکننده درب و پنجره در مازندران:

بازارشکنی با نرخ‌های زیرقیمت در صنعت درب و پنجره مازندران/پای نظارت می‌لنگد

ایوبی، تولیدکننده درب و پنجره در مازندران با بیان اینکه هیات نظارت صنفی نظارت ضعیفی بر فعالان حوزه درب و پنجره دارد، گفت: برخی از همکاران با نرخ های زیرقیمت، بازارشکنی می‌کنند.