مدیرعامل کارخانه توری‌های فلزی:

تولیدکنندگان تورهای فلزی گرفتار در تور مشکلات| دولت حامی خوبی برای تولیدکننده نیست

اگرچه صنایع کوچک نقش مهمی در تولید و توزیع ثروت در اقتصاد دارند و در دنیا اولویت ویژه‌ای برای این بخش قائل شده‌اند اما در کشور ما هنوز با کمبود زیرساخت و سرمایه در گردش دست‌وپنجه نرم می‌کنند.