همه بهار می‌رویند و تو در زمستان!

بازار داغ گل نرگس در تقاطع‌های مازندران/قیمت هر شاخه 4 تا 7 هزار تومان

همزمان با برداشت گل نرگس و عرضه شاخه گل‌های خوشبو و زیبای نرگس در گل فروشی ها، بازار روزها و خیابان ها به ویژه سر چهار راه های شهرهای مازندران ،بازار این گیاه بومی استان در روزهای سرد زمستانی رونق گرفته است.