برگزاری انتخابات نمایندگان اصناف مازندران به‌روایت تصویر(3)
مازنداصناف گزارش می‌دهد؛

برگزاری انتخابات نمایندگان اصناف مازندران به‌روایت تصویر(3)

برگزاری انتخابات هشتمین دوره نمایندگان اصناف مازندران را از قاب دوربین مازنداصناف ببینید.

به گزارش مازنداصناف، انتخابات نمایندگان اصناف مازندران با مشارکت 114 عضو هیات رئیسه از مجموع 115 رای قانونی برگزار شد و نفرات 10 کرسی مازندران در اتاق اصناف ایران مشخص شد.

تصاویر خبر

ارسال دیدگاه