اخبار صنفی مازندران
فرماندار ویژه شهرستان بابل خبر داد:

مراکز خرید برنج در بابل افزایش یافت/ تداوم روند خرید تا تخلیه کامل انبارها

فرماندار ویژه شهرستان بابل با بیان اینکه تعداد مراکز خرید برنج‌های انبارشده در شهرستان بابل از یک به سه مرکز افزایش یافته است؛ گفت: خرید در حال انجام است و این روند تا اتمام برنج‌ها در انبار‌ها ادامه خواهد داشت.

تازه های بازار ایران و جهان
رئیس اتاق اصناف ایران خبر داد؛

درگاه ملی مجوزها و سامانه نوین اصناف مشکل حال حاضر اتاق‌های اصناف/دریافت وجوه اضافی توسط ماموران بهداشت و پست خلاف قانون است

نوده فراهانی با بیان اینکه اتحادیه ها و اتاق های اصناف در راستای صدور پروانه کسب مشکلاتی را با درگاه ملی مجوزها و سامانه نوین اصناف دارند؛ گفت: برخی از ماموران پستی و بهداشت واحدهای صنفی را ملزم به پرداخت وجوهی می کنند که خلاف قانون است.