اجرای احکام قطعی قضایی قلع و قمع دو باب واحد صنفی در آمل

اجرای احکام قطعی قضایی قلع و قمع دو باب واحد صنفی در آمل

احکام قطعی قضایی قلع و قمع یک باب بنگاه معاملات ملکی به مساحت ۱۵۰ و یک باب واحد تجاری غیرمجاز به مساحت ۱۰۰ متر مربع در آمل اجرا شد.

به گزارش مازنداصناف، دو مورد احکام قطعی قضایی موضوع ماده ۳ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در شهرستان آمل انجام شد.

 با توجه به ضرورت تسریع در اجرای احکام قضایی، دو مورد ساخت و ساز غیرمجاز با هماهنگی دادسرای عمومی و انقلاب آمل اجرا شد.


این دو مورد شامل یک باب بنگاه معاملات ملکی به مساحت ۱۵۰ و یک باب واحد تجاری غیرمجاز به مساحت ۱۰۰ متر مربع بود که با همکاری و حضور کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی آمل، مرکز جهاد کشاورزی مرانده و عوامل فرماندهی انتظامی شهرستان آمل و پاسگاه آغوزبن قلع و قمع شدند.


شایان ذکر است، هر گونه ایجاد مستحدثات خارج از طرح هادی مصوب روستا و محدوده قانونی شهرها بدون اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک ممنوع بوده و در صورت تغییر کاربری غیرمجاز، با متخلفین طبق مادتین ۳ و ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها برخورد خواهد شد.

انتهای پیام/


ارسال دیدگاه