فیلم| دپو برنج در برنج‌فروشی‌های مازندران/ برنج هست خریدار نیست!

فیلم| دپو برنج در برنج‌فروشی‌های مازندران/ برنج هست خریدار نیست!

در حالی رفته رفته فصل نشای برنج در مازندران به ایام پایانی خود نزدیک می‌شود که هنوز برنج سال قبل در برنج فروشی‌های مازندران روی دست بنکداران باقیمانده و تا چند ماه دیگر این برنج‌ها به احتمال قوی دچار آفت خواهند شد.

به گزارش مازنداصناف، مجتبی قربانی- در حالی رفته رفته فصل نشای برنج در مازندران به ایام پایانی خود نزدیک می‌شود که هنوز برنج سال قبل در برنج فروشی‌های مازندران روی دست بنکداران باقیمانده و تا چند ماه دیگر این برنج‌ها به احتمال قوی دچار آفت زدگی خواهند شد.

 


ارسال دیدگاه