تغییر آمارهای انتخاباتی مازندرانی‌ها در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری

تغییر آمارهای انتخاباتی مازندرانی‌ها در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری

مازندرانی‌ها در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری معادلات و آمارهای انتخاباتی که هشتم تیر در مرحله نخست ثبت کرده بودند را با افزایش میزان مشارکت و جابه‌جایی جایگاه آرای ۲ نامزد تغییر دادند که نتیجه آن سبقت مسعود پزشکیان از سعید جلیلی در این استان نسبت به آرای مرحله نخست بود.

به گزارش مازنداصناف، مرحله دوم چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که روز جمعه -۱۵ تیر- برگزار شد، برای مازندرانی‌ها با تغییراتی در رفتار انتخاباتی همراه بود. مردم این استان نسبت به مرحله نخست انتخابات هم میزان مشارکت‌شان را افزایش دادند و هم ترکیب رای‌هایی که به صندوق انداختند تغییر کرد.

در مرحله نخست چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که هشتم تیر برگزار شد، جمعیت واجد شرایط مازندران ۲ میلیون و ۴۸۷ هزار و ۲۴۴ نفر بود که از این تعداد یک میلیون و ۴۳ هزار و ۵۷۰ نفر پای صندوق‌های رفتند و مشارکت انتخاباتی ۴۲ درصدی را ثبت کردند.

پانزدهم تیر تعداد جمعیت واجد شرایط استان برای شرکت در مرحله دوم انتخابات ۲ میلیون و ۴۸۸ هزار و ۸۷۸ نفر اعلام شد. در این روز یک میلیون و ۲۹۷ هزار و ۶۳۴ رای در سه هزار و ۲۲۸ شعبه ثابت و سیار اخذ رای استان به صندوق‌ها انداخته شد. یعنی مازندرانی‌ها ۲۵۴ هزار و ۶۴ رای بیشتر نسبت به مرحله نخست ثبت به صندوق انداختند که افزایش ۲۴.۳ درصدی تعداد رای‌ها نسبت به مرحله نخست را نشان می‌دهد.

با افزایش تعداد رای‌ مردم این استان در مرحله دوم نسبت به مرحله نخست، طبیعتا درصد مشارکت انتخاباتی مازندرانی‌ها نیز افزایش یافت. مشارکت انتخاباتی مازندرانی‌ها از ۴۲ درصد در مرحله نخست با ۹ درصد رشد به ۵۲.۱ درصد در مرحله دوم رسید.

 

سبقت پزشکیان از جلیلی در مازندران

تغییر دیگری که مازندرانی‌ها در مرحله دوم انتخابات رقم زدند، جایگاه نامزدها در تعداد آرا بود. در حالی که سعید جلیلی در مرحله نخست انتخابات بیشترین رای مازندرانی‌ها را کسب کرده بود، در مرحله دوم مسعود پزشکیان نامزد برتر مردم این استان بود.

در مرحله نخست انتخابات سعید جلیلی ۴۴۸ هزار و ۳۰۸ رای مازندرانی‌ها یعنی معادل ۴۳ درصد آرای مردم این استان را به دست آورد و نامزد برتر منتخب مازندرانی‌ها شد.

اما در مرحله دوم انتخابات با وجود افزایش تعداد رای‌هایی که مازندرانی‌ها به نام او در صندوق‌ها انداختند جایگاه اول آرای کسب شده را از دست داد.

در مرحله دوم انتخابات تعداد رای‌ مازندرانی‌ها به سعید جلیلی با رشد ۳۴ درصدی، یعنی ۱۵۲ هزار و ۸۷۷ رای بیشتر نسبت به مرحله نخست به ۶۰۱ هزار و ۱۸۵ رای رسید.

افزایش آرای نامزدها در مازندران؛ ۳.۳ درصد جلیلی، ۱۲.۴ درصد پزشکیان

جلیلی در مرحله نخست انتخابات ۴۳ درصد آرای مردم مازندران را به دست آورده بود و در مرحله دوم توانست ۴۶.۳۳ درصد کل آرای ثبت شده مردم این استان را کسب کند.

وضعیت آرای مسعود پزشکیان نیز در مازندران به همین شکل و در فرآیندی متضاد تغییر کرد. پزشکیان در مرحله نخست انتخابات ۴۰۶ هزار و ۴۸۵ رای مازندرانی‌ها را به دست آورد که ۳۹ درصد کل آرای ثبت شده مردم این استان در روز هشتم تیر بود.

اما در مرحله دوم انتخابات ۶۶۷ هزار و ۳۲۴ رای در مازندران که معادل ۵۱.۴۳ درصد کل آرای ماخوذه این استان بود را کسب کرد. یعنی تعداد حامیانِ او در مازندران روز پانزدهم تیر، ۲۶۰ هزار و ۸۳۹ نفر بیشتر شد و رشد ۶۴ درصدی تعداد رای‌های او را در یک هفته ثبت کرد.

به بیانی دیگر طی یک هفته -از هشتم تا ۱۵ تیر ۱۴۰۳- آرای پزشکیان از کل رای‌های ثبت شده مازندران ۱۲.۴۳ درصد رشد کرد. اما مجموع آرای جلیلی در این استان طی همین بازه زمانی ۳.۳ درصد افزایش یافت.

مرحله دوم چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری روز ۱۵ تیر همزمان با سراسر کشور در سه هزار و ۲۲۸ شعبه ثابت و سیار مازندران برگزار شد.

از مجموع ۳۰ میلیون و ۵۳۰ هزار و ۱۵۷ رأی ثبت شده روز ۱۵ تیر، مسعود پزشکیان با ۱۶میلیون و ۳۸۴ هزار و ۴۰۳ رأی رئیس دولت چهاردهم و نهمین رئیس‌جمهور ایران شد. آقای سعید جلیلی نیز ۱۳میلیون و ۵۳۸ هزار و ۱۷۹ رأی کسب کرد.

 


ارسال دیدگاه