اجازه برگزاری نمایشگاه موازی با اصناف را نمی‌دهیم
معاون وزیر صمت:

اجازه برگزاری نمایشگاه موازی با اصناف را نمی‌دهیم

معاون تجارت و خدمات وزارت صمت تاکید کرد که این وزارتخانه اجازه برگزاری نمایشگاه موازی با اصناف را نمی‌دهد.

به گزارش مازنداصناف، علیرضا شاهمیرزایی در همایش ملی بازرسی، نظارت و کنترل بازار اظهار کرد: قدرت خرید مردم باید بهبود یابد، اما به طوری که منجر به تورم نشود. بر این اساس باید تامین مالی بخش تولید و توزیع انجام شود، اما حجم نقدینگی رشد نکند. بنابراین نقدینگی باید در بخش غیر مولد کم و وارد بخش مولد شود. چراکه اگر قدرت خرید مردم بالا نرود، تولید آسیب می‌بیند.


وی افزود:جشنواره عید تا عید و سه رکن اعتبار خرید، نمایشگاه و فروش ویژه برای حمله به بازار است.

 

معاون تجارت و خدمات وزارت صمت تصریح کرد: اجازه برگزاری نمایشگاه موازی با اصناف را نمی‌دهیم. وزارت ارشاد هم فقط مسئول طراحی لباس است و نمایشگاه مد لباس نباید فروش داشته باشد. اما اگر در هر استانی اصناف خودشان در حوزه نمایشگاه فعال نباشند، ما نمی‌توانیم کمکی کنیم.

منبع: اتاق اصناف ایران

انتهای خبر/


ارسال دیدگاه