بازدید رئیس صنف ابزارآلات تهران از نمایشگاه تخصصی ابزار ساری

بازدید رئیس صنف ابزارآلات تهران از نمایشگاه تخصصی ابزار ساری

مهدی باقرپور رئیس صنف ابزارآلات تهران در بازدید از نمایشگاه ساری گفت: نمایشگاه ساری هم به لحاظ حضور، هم بازدید و هم برگزاری جزو نمایشگاه‌های خوب صنف ابزار است.

به گزارش مازنداصناف، مهدی باقرپور رئیس صنف ابزارآلات تهران در بازدید از نمایشگاه ساری گفت: نمایشگاه ساری هم به لحاظ حضور، هم بازدید و هم برگزاری جزو نمایشگاه‌های خوب صنف ابزار است.

وی افزود: نمایشگاه های خوبی طی سال جاری برگزار شد و این نمایشگاه از بازدید بسیار خوبی برخوردار بود.

 


ارسال دیدگاه