برگزاری انتخابات نمایندگان اصناف مازندران از دریچه دوربین مازنداصناف(2)
گزارش تصویری؛

برگزاری انتخابات نمایندگان اصناف مازندران از دریچه دوربین مازنداصناف(2)

هشتمین دوره انتخابات نمایندگان اصناف مازندران با مشارکت 99درصدی اتاق‌های 23 گانه مازندران برگزار شد.

به گزارش مازنداصناف،

تصاویر خبر

ارسال دیدگاه