قیمت ویلاهای اجاره ای در بابلسر شبی چند؟

قیمت ویلاهای اجاره ای در بابلسر شبی چند؟

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;">قیمت ویلاهای اجاره ای کنار ساحل در بابلسر منتشر شد.<br /> </span></p>

به گزارش مازند اصناف؛ به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت ویلاهای اجاره ای کنار ساحل در بابلسر بدین شرح است:

 

ردیف

امکانات

متراژ

مبلغ اجاره

1

تعداد طبقات: 2

تعداد اتاق: 3

ظرفیت نرمال: 10 نفر

حداکثر ظرفیت: 12 نفر

انشعابات: آب, برق, گاز, تلفن

مساحت زمین: 600 متر مربع

مساحت ساختمان: 210 متر مربع

شبی 1.800.000 تومان

2

تعداد طبقات: 1

تعداد اتاق: 3

ظرفیت نرمال: 4 نفر

حداکثر ظرفیت: 6 نفر

انشعابات: آب, برق, گاز, تلفن

مساحت زمین: 900 متر مربع

مساحت ساختمان: 300 متر مربع

 

شبی 2.300.000 تومان

3

تعداد طبقات: 1

تعداد اتاق: 1

ظرفیت نرمال: 1 نفر

حداکثر ظرفیت: 2 نفر

انشعابات: آب, برق, گاز, تلفن

مساحت زمین: 700 متر مربع

مساحت ساختمان: 70 متر مربع

شبی 500.000 تومان

4

تعداد طبقات: 2

تعداد اتاق: 3

ظرفیت نرمال: 4 نفر

حداکثر ظرفیت: 7 نفر

انشعابات: آب, برق, گاز, تلفن

مساحت زمین: 800 متر مربع

مساحت ساختمان: 250 متر مربع

 

شبی 2.000.000 تومان

5

تعداد طبقات: 2

تعداد اتاق: 3

ظرفیت نرمال: 10 نفر

حداکثر ظرفیت: 12 نفر

انشعابات: آب, برق, گاز, تلفن

مساحت زمین: 600 متر مربع

مساحت ساختمان: 210 متر مربع

 

شبی 1.800.000 تومان

6

تعداد طبقات: 1

تعداد اتاق: 1

ظرفیت نرمال: 1 نفر

حداکثر ظرفیت: 2 نفر

انشعابات: آب, برق, گاز, تلفن

مساحت زمین: 700 متر مربع

مساحت ساختمان: 70 متر مربع

 

شبی 500.000 تومان

7

تعداد طبقات: 1

تعداد اتاق: 3

ظرفیت نرمال: 4 نفر

حداکثر ظرفیت: 6 نفر

انشعابات: آب, برق, گاز, تلفن

مساحت زمین: 900 متر مربع

مساحت ساختمان: 300 متر مربع

 

شبی 2.300.000 تومان

8

تعداد طبقات: 2

تعداد اتاق: 3

ظرفیت نرمال: 8 نفر

حداکثر ظرفیت: 10 نفر

انشعابات: آب, برق, گاز, تلفن

مساحت زمین: 500 متر مربع

مساحت ساختمان: 190 متر مربع

 

شبی 1.300.000 تومان

9

تعداد طبقات: 1

تعداد اتاق: 3

ظرفیت نرمال: 9 نفر

حداکثر ظرفیت: 12 نفر

انشعابات: آب, برق, گاز, تلفن

مساحت زمین: 1000 متر مربع

مساحت ساختمان: 210 متر مربع

 

شبی 2.000.000 تومان

10

تعداد طبقات: 1

تعداد اتاق: 3

ظرفیت نرمال: 10 نفر

حداکثر ظرفیت: 12 نفر

انشعابات: آب, برق, گاز, تلفن

مساحت زمین: 1000 متر مربع

مساحت ساختمان: 240 متر مربع

 

شبی 1.900.000 تومان

 

 


ارسال دیدگاه