فیلم| پیگیری استاندار مازندران از رئیس اتحادیه خبازان ساری در خصوص محدودیت عرضه نان

فیلم| پیگیری استاندار مازندران از رئیس اتحادیه خبازان ساری در خصوص محدودیت عرضه نان

استاندار مازندران به صورت تلفنی در گفتگو با محمدرضا چراغی رئیس اتحادیه خبازان ساری موضوع محدودیت عرضه نان در مرکز استان را پیگیری کرد.

به گزارش مازنداصناف،استاندار مازندران به صورت تلفنی در گفتگو با رئیس اتحادیه خبازان موضوع محدودیت عرضه نان در مرکز استان را پیگیری کرد.

 


ارسال دیدگاه