اگر بازارهایمان سالم، اقتصادمان اسلامی و اداراتمان خالی از رشوه بود چه می شد!؟

اگر بازارهایمان سالم، اقتصادمان اسلامی و اداراتمان خالی از رشوه بود چه می شد!؟

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: larger;">&nbsp;مومن باید کار و کسبش حلال و طیب و طاهر باشد اما... کار حلال، حقوق بدون شبهه و درآمد از راه درست بدست آوردن به این آسانی ها هم نیست! مومن وقتی به مشکل می خورد با سدی بنام ربا روبرو می شود...&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /> <br /> </span></p>

به گزارش مازند اصناف؛ اسلام دینی کامل و جامع در همه زمینه ها با دستورالعمل های کاملی است که برای تمامی مشکلات بشر از جمله مشکلات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... راه حل های مفیدی ارائه می دهد. در مسئله ربا نیز دین مبین اسلام مانند سایر ادیان نه تنها آن را ممنوع و حرام اعلام کرده بلکه در احادیث گوناگون، ربا به عنوان جنگ با خدا معرفی شده است. ربا را شاید بتوان جزو مغضوب ترین گناهان نزد خدای متعال دانست.
خدا انسان را مختار آفریده و در برابر او دستورات کامل دین را قرار داده است. لذا بشر می تواند با عمل به دستورات دین در همین دنیا هم بهشتی و رستگار شود کما اینکه در سوره مومنون می فرماید: «قد أفلح المومنون» یعنی به تحقیق مومنان رستگار شدند (دقت کنید که نفرمود مومنان رستگار می شوند یا خواهند شد.) این خاصیت دستورات دین اسلام است که دنیا را برای انسان به بهشت مبدل می کند و او را تعالی می دهد و با قوانین خود زندانی دنیا را برای مؤمن به بهشت مبدل می کند.
از طرفی وقتی همین بنده مومن به بهشت می رود بالاترین نعمت برای او چیزی نیست جز رضایت و خشنودی خدایش. از این مقدمات نتیجه می گیریم که اگر مومن بتواند در همین دنیا خشنودی خدایش را بدست بیاورد پس بهترین نعمت بهشت را همین حالا در دست دارد.
دنیا برای مومن حقیر است چون خدا برایش بزرگ است. مومنی که خدا را در تمامی مراحل زندگی کنار خود می بیند قطعا دنیا را جز پستی و کوجکی نخواهد دید. مومنی که می داند خدا از او راضی است دنیا و مافیها به چه کارش می آید!؟
اما... مومن شدن، بودن و ماندن آسان نیست! اینجاست که راز روایت معروف «الدنیا سجن المومن؛ دنیا زندان مومن است» را بهتر درک می کنیم.
مومن باید کار و کسبش حلال و طیب و طاهر باشد اما... کار حلال، حقوق بدون شبهه و درآمد از راه درست بدست آوردن به این آسانی ها هم نیست! مومن وقتی به مشکل می خورد با سدی بنام ربا روبرو می شود. اگر بخواهد خوب باشد دیگران نمی گذارند و او را به سوی بدی ها سوق می دهند. آری این گونه است که دنیا برای مؤمن زندان می شود چون به هر جا می رود، دست به هر کاری می زند به نجاست گناه بر می خورد.

گناه برای مومن پستی است، حقارت است، او به دنبال رضایت خداست. بله اگر همه چیز سر جایش باشد مومن بودن هم آسان می شد. اگر بازارهایمان سالم بود، اگر اقتصادمان اسلامی بود، اگر در اداراتمان رشوه جایی نداشت، اگر در کوچه و برزن موقعیت گناه وجود نداشت مومن بودن آسان بود ولی اینگونه نیست و لذا مومن شدن، بودن و ماندن سخت است. اگر اینها که گفتیم بود، دنیا هم بهشت مومن بود نه زندان او.

 

تراز


ارسال دیدگاه