لزوم ارسال اظهارنامه عملکرد سال ۱۴۰۲ اتاق‌ها و اتحادیه‌های صنفی
اتاق اصناف ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:

لزوم ارسال اظهارنامه عملکرد سال ۱۴۰۲ اتاق‌ها و اتحادیه‌های صنفی

اتاق اصناف ایران در اطلاعیه‌ای خطاب به روسای اتاق‌های اصناف سراسر کشور بر لزوم ارسال اظهارنامه عملکرد سال ۱۴۰۲ اتاق‌ها و اتحادیه‌های صنفی تأکید کرد.

به گزارش مازنداصناف، اتاق اصناف ایران در اطلاعیه‌ای خطاب به روسای اتاق‌های اصناف سراسر کشور بر لزوم ارسال اظهارنامه عملکرد سال ۱۴۰۲ اتاق‌ها و اتحادیه‌های صنفی تأکید کرد.

  در متن این اطلاعیه آمده است:

«مطابق با ماده( ۱۴۶) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، شرط برخورداری از نرخ صفر و هر گونه معافیت یا مشوق مالیاتی،  انجام تمامی تکالیف قانونی راجع به ارسال اظهارنامه، نگهداری دفاتر و ا رائه اسناد ومدارک می‌باشد. بنابراین از آنجایی که مهلت ارسال اظهار نامه اشخاص حقوقی راجع به عملکرد سال ۱۴۰۲، مطابق با ماده (۱۱۰) قانون مالیات‌های مستقیم، تا ۳۱تیرماه ۱۴۰۳، است (و این امر در قسمت دوم بخشنامه شماره ۲۳۳۵۷/۲۰۰/د  مورخ ۰۹/۰۴/۱۴۰۳ سازمان امور مالیاتی نیز مورد تأکید قرار گرفته است) به روسای تمامی اتاق‌ها و اتحادیه ها تأکید می‌شود که تا پایان تیرماه، نسبت به ارسال اظهارنامه عملکرد سال ۱۴۰۲ اتاق یا اتحادیه مربوطه، اقدام نمایند

لازم به ذکر است که مدیران اتاق‌ها یا اتحادیه‌ها به موجب ماده (۱۹۸) قانون مالیات‌های مستقیم، در صورت تعلیق مالیات به شخص حقوقی به دلیل عدم انجام تکالیف قانونی، در کنار اتاق یا اتحادیه مربوطه، مسئول پرداخت مالیات متعلقه خواهند بود».

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران

انتهای خبر/


ارسال دیدگاه