پرفروش ترین ساعت های مچی در بازار+جدول عکسدار

پرفروش ترین ساعت های مچی در بازار+جدول عکسدار

<p><span style="font-family: Tahoma;">لیست آخرین قیمت انواع ساعت های مچی پرفروش موجود در بازار منتشر شد.</span></p>

به گزارشمازند اصناف، عمده تـرین تـقسیـم بـندی ساعت هـا بـر حـسـب نـوع قـوه محرکه و منبع تغذیه آنها میباشد.اغلب ساعتهای موجود در بازار دارای قوه محرکه کوارتز هستند. در زیر به این تقسیم بندی توجه کنید:

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

1- MECHANICAL (مکانیکی): در این سـاعتـهـا از یــک چرخدنده توازن (رقاصک) برای اندازه گیری زمان و یک شاه فنر برای تولید نیرو استفاده میگردد. این نوع ساعتـها نیاز دارند تا هر چند ساعت یکبار با دست کوک شوند. بـرخی از سـاعتهای مکانیکی از 160 قطعه مجزا تشکیل گردیده است!
 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

2- AUTOMATIC (خود کار): این ساعتها هـمان مکانیزم ساعتـهای کوکی را دارند اما خود کوک میباشند. آنها دارای یک چرخ دنده گردان (ROTOR) بـوده کـه شـامـل یـک وزنــه نوسان کننده است که با هر حرکت مچ دست به جلو و عقب نوسان میکند. سپس این نوسانات توسط چرخ دنده ها ی دیگر مبدل به حرکت دورانی شـده و بـاعـث کـوک شـدن شاه فنر میگردد. نام دیگر آن خود-کوک(SELF-WINDING) میباشد.
 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

3- QUARTZ (کوارتز): این ساعتها از بلور کـوارتز بـرای انـدازه گیـری زمـان و از بـاطـری بعنوان منبع تغذیه استفاده میکنند. نیازی به کوک کردن ندارند.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

4- KINETIC QUARTZ (کوارتز جنبشی): ایـن تکنـولـوژی منـحصر بـفرد شرکت سیکو(SEIKO) میباشد. ساعت کوارتزی ساعتی است که نیازی به باطری ندارد. این ساعتها انرژی الکتریکی خود را از حرکات طبیعی مچ دست و بازو تامین می کنـند. سپس انرژی حاصل را درون یک خازن ذخیره کنند این خازن قادر می بـاشد تا 3 الی 14 روز در صـورت بی حرکت بودن ساعت انرژی مورد نیاز آن را تامین کند.
 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

5- SOLAR QUARTZ (کوارتز خورشیدی): این ساعت هـا از کـوارتز برای اندازه گیری زمان و از هر گونه منبع نوری که به صفحه ساعت تابیده می گـردد و تـوسـط ســلولهای خورشیدی (SOLAR CELL) جذب شده و انرژی نور را به انرژی الکریکی مبدل میسازنــد، استفاده میکنند. 
 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

طرز کار کوارتز

 

 

 

 

کـوارتـز همان دی اکسید سیلیکون (SILICON DIOXIDE) می بـاشـد کـه خـاصیـت پـیـزو الکتریکی دارد. بدین مفهوم که در صورت خم شدن و یا اعمال فشار بـروی بلور کوارتز در سطح آن ایجاد بار الکتریکی و یا یک ولتاژ ضعیف می گـردد و بالـعکس یعنی هرگاه به آن ولتاژ ضعیفی داده شود در شـکـل آن تغـیـیر جـزئـی حـاصــل گردیده و یـا خـم میشـود. و هرگاه جریان الکتریکی بطور مداوم به آن داده شـود شــروع به ارتعاش می کند. سپـس ارتعـاشـات تـوسـط یـک آی سی به پـالـسهای الکتریکی تبدیل میگردند و ایـن پالسـهای الکتریـکی توسط یک موتور بسیار ریز تبدیل به انرژی مکانیکی شده و عقربکهای ساعت را به حرکت در می آورد. 
 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

کریستال(CRYSTAL)

 

 

 

 

همـان پـوشش محـافـظ شفاف که روی صفحه ساعت سوار میگردد بوده و از آنجایی که در معرض ضربه و صدمه دیدن میباشد، کریستال باید تا حد امکان سخت باشد.مواد نرم براحتی خش برداشته و می شکنند. کریـستال میـتواند از هر نوع مواد شفافی ساخته شده باشد. از پـلاستیک گرفته تا یاقوت مصنـوعـی کـه سـخت تـرین و گــران قیمت ترین کریستال موجود میباشد. در زیـر بـه کــریستالهای رایج و میزان سختی آنها اشاره شده است:
 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

1- پلاستیک: در برابر خراشیدگی مقاوم نمیباشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

2- مواد معدنی: همان شیشه سخت شده می باشد که تا حدی در برار خراشیدگی مقاوم است.

 

 

 

 

 

 

 

 

3- یاقوت مصنوعی(سنتزی): شیشه معمولی را با یاقوت ساختگی پوشش داده و مقاوم میسازند.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

4- یاقوت: مـقاوم در برابر خش بوده و میزان سختی آن خیلی بالا میباشد. 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

مقاومت در برابر آب (WATER RESISTACE)

 

 

 

 

مـقیـاسی است کـه درجـه مـقـاومت ساعت را در برابر نفوذ رطوبت می سـنـجـد. واحـد سنجش ATM میباشد که برابر فشار 10 متر آب است. در زیـر بـه ایـن درجـه بندی توجه کنید:

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

ATM       فوت        متر               کاربرد

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

  1          33        10      مقاوم در برابر آب در زیر دوش و یا پاشش آب بطور تصادفی

 

 

 

 

 

 

 

  3         100       30      مقاوم در برابر پاشش آب و فرو رفتن مختصر در آب اما برای                                    

 

 

 

 

 

 

 

شنا کردن مناسب نیست

 

 

 

 

 

 

 

  5         165      50       مناسب برای شنا

 

 

 

 

 

 

 

10         330      100     مناسب برای شنا و غواصی

 

 

 

 

 

 

 

 15        500      150     مناسب برای غواصی

 

 

 

 

 

 

 

20         660      200     مناسب برای غواصی

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

توجه داشته باشید که عمقهای اشاره شده فرضا 30 متر تنها در شرایط آزمایشگاهی و زمانی است که ساعت کوچکترین حرکتی نداشته باشد بنابراین در شـرایـط واقـعی آنها قابل اطمینان نمیباشند به همین جهت ساعتهایی که درجه بندی 3 داشته و تا 30 متر را در شرایط آزمایشگاهی مقاومت میکنند برای شنا مناسب نیستند. همـچنـیـن تـوجه داشته باشید که از ساعتهای مقاوم در برابر آب حتی آنهایی که مقامتهای بالایی دارند در سونا و آب گرم استفاده نکنید زیرا آب داغ واشر درزگیر ساعت را تخریب میکند. 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

ساعت اتمی چیست؟

 

 

 

 

ساعت های مچی اتمی بر خلاف تصور با اتم کار نمی کـنـنـد بـلـکـه توسط سیگنالهای رادیویی که از دقیقترین ساعت جهان بصورت شبانه و خودکار دریافت می دارند، تـنظیم میگردند. دقیق ترین ساعت جهان CAESIUM نام داشته و در کلرادو آمریکا واقع میباشد. درصـد خطای آن 1 ثانیه در 1 میلیون سال است. امـواج رادیـویـی کـه تـوسـط ایـن مـرکـز ارسال میگردد تا شعاع 1864 مایل را تحت پوشش قرار میدهد.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

منبع: بازار خبر

 

 


ارسال دیدگاه