logo

کد خبر : 36303
تاریخ خبر : 1402/08/20
تأکید کمیسیون تولید و صادرات اتاق اصناف ایران بر تقویت عوامل مؤثر بر صادرات کارآفرینانه
رئیس کمیسیون تولید و صادرات اتاق اصناف ایران :

تأکید کمیسیون تولید و صادرات اتاق اصناف ایران بر تقویت عوامل مؤثر بر صادرات کارآفرینانه

رئیس کمیسیون تولید و صادرات اتاق اصناف ایران با اشاره به عوامل مؤثر بر صادرات کارآفرینانه از دیدگاه قابلیت‌های پویا در کشور، بر توسعه صادرات به ویژه صادرات کالاهای صنعتی به عنوان یکی از شاخص‌های رشد و توسعه یافتگی‌ کشورها تأکید کرد.

به گزارش مازنداصناف، رضا صادقی رئیس کمیسیون تولید و صادرات اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه عوامل مؤثر بر صادرات کارآفرینانه از دیدگاه قابلیت‌های پویا در کشور از جمله اهداف راهبردی کمیسیون تولید و صادرات اتاق اصناف ایران است، بر توسعه صادرات به ویژه صادرات کالاهای صنعتی به عنوان یکی از شاخص‌های رشد و توسعه یافتگی‌ کشورها تأکید کرد.

وی افزود: کشور ما ایران با وجود اینکه در سال‌های اخیر موفقیت‌هایی در زمینه صادرات غیر نفتی به دست آورده است اما این موفقیت‌ها بیشتر مربوط به کالاها و مشتقات نفتی است و از سویی دیگر ارزش اقلامی که از کشور خارج می‌شود بسیار کمتر از ارزش اقلام وارداتی بوده و از‌این‌رو در کشور باید به تقویت بنگاه‌های صادراتی در زمینه‌های غیرنفتی و تقویت توان رقابت‌پذیری آن‌ها در عرصه بین‌الملل توجه بیشتری نمود.

رئیس کمیسیون تولید و صادرات اتاق اصناف ایران، خاطرنشان کرد: امروزه یکی از مهمترین دغدغه‌های متخصصین حوزه کسب‌و‌کار مستندسازی و مدل‌سازی رویه‌های کارآفرینان در بخش‌های مختلف عملکردی از جمله حوزه بازاریابی و بین‌الملل است اما صادرات کارآفرینانه که بخشی از کار‌آفرینی بین‌المللی است چندان مورد توجه قرار نگرفته است و در واقع می‌توان گفت یک خلاء تحقیقاتی در حوزه کارآفرینی با رویکرد صادراتی وجود دارد.

نماینده اتاق اصناف ایران در استان مازندران شهرستان بابل، تاکید کرد:  اکثر الگوهای که در بحث کارآفرینی بین‌المللی ارائه شده نیز در مورد شرکت‌های بزرگ و جهانی بوده و کمتر به شرکت‌های کوچک و متوسط به ویژه در کشورهای در حال توسعه توجه شده است؛ بنابراین با توجه به اهمیت صادرات غیر نفتی در کشور بایستی به دنبال شناسایی عوامل موثر بر توسعه صادرات کارآفرینانه بنگاه‌های تولیدی از منظر قابلیت‌های پویا در کشور باشیم.

منبع: اتاق اصناف ایران

انتهای پیام/