logo

کد خبر : 35443
تاریخ خبر : 1401/10/14
غائله پُرابهام توزیع 17 تن مرغ آلوده در مازندران/ پای اهمال‌کاری مدیران در میان است
بازی با جان مردم تا کجا؛

غائله پُرابهام توزیع 17 تن مرغ آلوده در مازندران/ پای اهمال‌کاری مدیران در میان است

اسناد واصله به دفتر پایگاه اطلاع‌رسانی بلاغ حاکی از توزیع 17 تن مشتقات و قطعات مرغ آلوده از سوی یکی از واحدهای نمونه صادراتی تولید مرغ و نیز اهمال چند تن از مدیران استانی و شهرستانی دامپزشکی مازندران دارد.

به گزارش مازنداصناف، اسناد واصله به دفتر پایگاه اطلاع رسانی بلاغ حاکی از توزیع 17 تن مشتقات و قطعات مرغ آلوده از سوی یکی از واحدهای نمونه صادراتی تولید مرغ و نیز اهمال چند تن از مدیران استانی و شهرستانی دامپزشکی مازندران دارد.

اگر این تخلف همانند بسیاری از تخلفات در مسیر طبیعی رسیدگی قرار می‌گرفت و با اعمال نفوذ به مسیر بایگانی شدن سوق داده نمی‌شد، بلاغ نیز این موضوع را در دستور کار خود قرار نمی‌داد، اما چون این پرونده به بیراهه کشانده شد، رسالت رسانه‌ای ایجاب می‌کند تا حصول نتیجه قانونی، موضوع همچنان مورد اهتمال بلاغ و سایر رسانه‌ها باید قرار داشته باشد، که در ادامه به این موضوع می‌پردازیم.

بر اساس مستندات موجود، پس از درخواست این واحد نمونه تولید مرغ  جهت صادرات 17 تن محصولات خود به کشور عراق در مردادماه امسال شامل بال مرغ، ران مرغ و شنیتسل سینه، می‌بایست این محموله جهت تایید دامپزشکی مورد آزمایش صادراتی قرار می‌گرفت که پس از نمونه برداری در 23 مردادماه، مورد آزمون قرار گفت.

در اعلام نتیجه مکتوب آزمون از نمونه ران مرغ این واحد تولیدی به میزان 12 تن از سوی آزمایشگاه کنترل کیفی اداره کل در 27 مردادماه امسال آمده است که این محموله از نظر آلودگی به باکتری سالمونلا مثبت تشخیص داده شده است و  وجود این عفونت در محدوده مجاز معیارهای ملی دامپزشکی نمی‌باشد.

نتیجه مکتوب آزمایشات بر روی نمونه‌های شنیتسل مرغ این واحد تولیدی به میزان 5 تن  نیز حاکی از آلودگی این محصولات علاوه بر باکتری سالمونلا به باکتری ایکو لای بوده که هر دو این موارد در محدوده مجاز معیارهای ملی سازمان دامپزشکی قرار نداشته و صریحا در نامه مکتوب آزمایشگاه کنترل کیفی اداره کل به مورخه دوم شهریورماه قید شده است.

نتایج آزمون طی نامه‌ای مشروح و با اعلام جزییات از سوی اداره کل دامپزشکی مازندران در مورخه پنجم شهریورماه به اداره دامپزشکی شهرستانی ارسال و صریحا موارد فوق اعلام و خواسته می‌شود که نمونه‌های فوق از چرخه مصرف انسانی خارج و در راستای ارسال محموله جهت مصرف در فرآورده های گوشتی حزارت دیده و نیز ابدال به پودر گوشت اقدام شود.

پیرو این نامه، رئیس اداره شهرستانی طی نامه‌ای با پیوست نتایج آزمایش به مورخه ششم شهریورماه به مدیریت و مسئول فنی این واحد نمونه تولیدی  اعلام می‌دارد که با توجه به مثبت بودن آزمایش سالمونلا محموله ران مرغ و نیز مثبت بودن آزمایش  سالمونلا و ایکولای محموله شنیتسل مرغ باید این محموله‌ها جهت مصرف در فرآورده‌های گوشتی حرارات دیده و ابدال به پودر معرفی و در صورت اعتراض به نتایج می بایست کتبا ظرف مدت 40 روز درخواست این واحد تولیدی به اداره شهرستان ارسال شود.


پس از ارسال نتیجه آزمون از سوی اداره شهرستانی به واحد تولیدی، این واحد ضمن اعلام اعتراض طی نامه‌ای مکتوب، درخواست انجام آزمایش مجدد را در مهلت اعتراض 40 روزه به اداره شهرستان ارسال می‌کند که بر این اساس رئیس اداره شهرستانی طی نامه ای به مورخه 17 شهریورماه به اداره کل درخواست آزمایش مجدد این واحد تولیدی را اعلام می‌دارد که در نهایت، پیرو این درخواست، اداره کل طی نامه‌ای به مورخه 19 شهریورماه امسال به دامپزشکی قزوین در خواست آزمایش تکمیلی بر روی این محموله را با ارسال نمونه شاهد اعلام می‌دارد و نمونه‌ها جهت آزمایشات مجدد به آزمایشگاه کنترل کیفی استان قزوین ارسال می‌شود.

آنچه از فحوای مستندات موجود بر می‌آید آزمایش بر روی نمونه‌های ارسالی از سوی آزمایشگاه اداره کل قزوین انجام می‌گیرد، اما  این واحد تولیدی از پرداخت هزینه آزمایش مجدد، امتناع می‌کند! و اداره کل دامپزشکی مازندران طی نامه‌ای به مورخه 28 شهریورماه به اداره شهرستانی تحت عنوان تعیین تکلیف محموله‌های صادراتی ضبطی اعلام می‌دارد که با توجه به استنکاف شرکت مذکور از تقبل هزینه‌های ارسال نمونه به اداره کل قزوین، مقتضی است ضمن ابلاغ کتبی به مدیریت واحد تولیدی برابر قوانین سازمان دامپزشکی پس از اتمام مهلت 40 روزه از تاریخ 6 شهریورماه با اخذ دستور دادستان شهرستان نسبت به تعیین تکلیف محموله‌های ضبطی، اقدام شود.

بعلت عدم ارسال پاسخ اداره شهرستانی به نامه ارسالی فوق، مجددا نامه مشابه دیگری به مورخه 21 مهرماه به اداره شهرستانی ارسال می‌شود و با تاکید بر پایان مهلت قانونی اعتراض به نتایج آزمایش از رئیس این اداره خواسته می‌شود تا ضمن اخذ دستور از دادستان شهرستان نسبت به تعیین تکلیف محموله‌های مذکور، اقدام شود.

3 روز پس از ارسال این نامه یعنی در 24 مهرماه امسال، بازدیدی میدانی از این واحد تولیدی با حضور مسئول فنی این واحد تولیدی و کارشناسانی از اداره کل دامپزشکی استان و نیز اداره شهرستانی صورت می‌گیرد که در صورتجلسه مکتوب این بازدید با امضای تمامی نفرات فوق، صریحا اعلام می‌شود که «محموله 17 تنی شامل 12 تن ران مرغ و 5 تن شینسیل مرغ در سردخانه‌های نگهداری این کشتارگاه موجود نبوده و به مصرف انسانی رسیده است

در ادامه پس از اعلام گزارش فوق، اداره کل دامپزشکی استان طی نامه‌ای به مورخه 27 مهرماه امسال به رئیس اداره شهرستانی از او می‌خواهد تا با توجه صورتجلسه بازدید مورخه 24 مهرماه مبنی بر عدم وجود محموله های ضبطی در سردخانه کشتارگاه و نیز عدم اقناع اداره کل از جوابیه ارسالی اداره شهرستانی، شخصا به همراه مدیرعامل و مسئول فنی- بهداشتی کشتارگاه فوق جهت ارائه توضیحات با در دست داشتن مستندات مربوطه در محل اداره کل، حضور بهم برسانند.

با توجه به عدم تمکین مخاطبان نامه فوق به درخواست اداره کل مبنی بر حضور و ارائه مستندات، یک هفته پس از ارسال این نامه، نامه دیگری به مورخه سوم آبان‌ماه  با همان مضمون نامه نخست از سوی اداره کل دامپزشکی استان به این اداره شهرستان ارسال می‌شود.

علیرغم ارسال دو نامه ظرف کمتر از 10 روز به این اداره شهرستانی اما به جهت عدم تمکین و حضور رئیس اداره شهرستانی و نمایندگان ارشد واحد تولیدی در جلسه مذکور، مجددا نامه سومی به مورخه 10 آبان ماه به اداره شهرستانی ارسال می‌شود و در این نامه با اشاره به عدم استنکاف رئیس اداره شهرستانی از حضور در جلسه در تاریخ های مقرر اعلام شده در دو نامه قبلی از وی خواسته می‌شود تا شخصا با حضور در اداره کل، مستندات و دلایل عدم حضور در جلسات را اعلام نماید.

بنا بر مستندات موجود و اظهارات قید شده در صورتجلسه تنظیمی به مورخه 12 آبان ماه، رئیس شهرستانی دو روز پس از ارسال سومین در اداره کل حاضر و اظهار می‌دارد که تمامی محموله های ضبطی شامل 5 تن شنیسل و 12 تن ران مرغ در محل کشتارگاه واحد تولیدی به تاریخ 17 شهریورماه با نظارت مسئول فنی و بهداشتی و ناظر عالی دولتی اداره دامپزشکی شهرستان، ابدال به پودر گوشت شده است! و مقرر شده تا نامبرده زین پس در خصوص تعیین تکلیف محموله های ضبطی در سریع ترین زمان ممکن اقدامات لازم را معمول و نتیجه را کتبا به اداره کل اطلاع دهد!

دو روز پس از تنظیم این صورتجلسه، اداره کل دامپزشکی مازندران طی نامه‌ای به مورخه 14 آبان‌ماه به اداره شهرستانی با استناد به اظهارات رئیس اداره شهرستانی در جلسه فوق از وی می‌خواهد تا برابر مفاد صورتجلسه نسبت به ارسال مستندات ابدال به پودر گوشت محموله‌های مذکور اقدام نماید.

 در ادامه رئیس اداره شهرستانی طی نامه‌ای به مورخه 28 آبان ماه به مدیریت شرکت تولیدی صریحا اعلام می‌دارد که با توجه به پیگیری‌های مکرر شفاهی، مکاتبات اخیر واحد تولیدی و نیز مستندات ارسالی به آن اداره، اداره شهرستانی علیرغم بررسی مستندات و جلسات مکرر با مدیریت و مسئول فنی کشتارگاه در خصوص ابدال به پودر گوشت محموله مورد نظر به اجماع نرسیده است و لذا از مدیریت مجموعه در خواست می‌کند تا تاریخ یکم آذرماه نسبت به ارسال مکتوب  مستندات و دلایل منافات مستندات ارائه شده قبلی اقدام نماید و در غیر این صورت، برابر مقررات عمل خواهد شد.

بدنبال این نامه، این مجموعه تولیدی طی نامه‌ای به مورخه دوم مهرماه خطاب به رئیس اداره شهرستانی اعلام می‌دارد که محموله مورد نظر مطابق با مستندات ارائه شده از تاریخ 8 شهریور الی 17 شهریور ماه به پودر گوشت تبدیل شده است و این مجموعه تولیدی و نمونه صادراتی، نسبت به نتایج آزمایشگاهی معترض و صورتجلسه تنظیمی 24 مهرماه که به امضای مدیریت مجموعه نرسیده است، مورد تایید نمی‌باشد.

در ادامه ماجرا و پس از پاسخ شرکت مذکور به نامه فوق، رئیس اداره شهرستانی طی نامه‌ای به مورخه 5 آذرماه به اداره کل ضمن ارسال مستندات و پاسخ این مجموعه تولیدی به اداره کل دامپزشکی مازندران اعلام می‌دارد که صورتجلسه 24 مهرماه کارشناسان اداره نظارت در بازدید از این مجموعه تولیدی، مورد تایید این اداره نمی‌باشد!

 
گفتنی است در این میان و پس از اعلام این نظر از سوی رئیس شهرستانی، کارشناس واحد نظارت این اداره که شخصا یکی از نفرات حاضر در بازدید میدانی از کشتارگاه و از امضاکنندگان صورتجلسه عدم وجود محموله در سردخانه کشتارگاه بود طی نامه‌ای مکتوب اعلام می دارد که بنده علاوه بر اینکه شخصا در زمان ابدال پودر گوشت در مورخه 17 شهریورماه در محل عملیات معدوم سازی حضور نداشته‌ام، اذعان می‌دارم که در بازدید 24 مهرماه از این کشتارگاه، محموله فوق الذکر در واحد تولیدی وجود نداشته و ارائه کلیه مدارک دال بر نحوه برخورد با محموله بر عهده مدیریت مجموعه این واحد تولیدی است.

البته شرکت تولیدی با پافشاری بر عدم پذیرش نتایج و گزارشات طی چند فقره نامه اعلام داشته است که محموله فوق را به پودر گوشت تبدیل کرده است که رئیس شهرستانی نیز که می بایست مدارک مثبنه را به اداره کل ارائه می داده است طی نامه‌ای به مورخه 9 آذرماه مجددا از مدیریت این مجموعه درخواست می‌کند تا اعلام کند که پودر گوشت استحصالی از محموله فوق چگونه و در کجا به مصرف رسیده است و با چه مجوزی به خارج از مجموعه منتقل شده است.

در همین تاریخ ( 9 آذرماه)، رئیس اداره شهرستانی طی نامه‌ای به اداره کل دامپزشکی مازندران، ضمن پیشنهاد معرفی مسئول فنی این مجموعه تولیدی به هیات بدوی، متذکر می‌شود که نامبرده پیش‌تر دوره بازآموزی را طی 29 آبان لغایت 4 آذرماه امسال، سپری کرده است.

این مدیر شهرستانی همچنین طی نامه‌ای مشروح به اداره کل دامپزشکی مازندران در همین تاریخ ( 9 آذرماه)، دلایل عدم چندباره حضور خود در جلسات اعلامی قبلی را کسالت، مرخصی استعلاجی، مشغله کاری و ایرادات سامانه اتوماسیون عنوان کرد.

وی در ادامه عنوان کرد: با توجه به ابهاماتی که گاها به دلیل خستگی و فشار کاری بر روی کارشناس این شهرستان و مسئول فنی واحد تولیدی و نیز نداشتن حضور ذهن ایجاد گردیده است، شبهاتی برای اینجانب ایجاد کرد که خواستار مستندات کاملتری از مجموعه تولیدی شدم که در نهایت در جلسه مورخه 7 آذرماه که با حضور بنده و کارشناسان شهرستانی و استانی و چند تن از مسئولان اداره کل برگزار شد در این خصوص به اجماع  رسیدیم.

وی در بخشی دیگر از این نامه ضمن عدم تایید مجدد صورتجلسه بازدید 24 مهرماه بابت سوتفاهم پیش آمده عذرخواهی کرده است و اظهار داشته که اینجانب به طور کلی در جریان ابدال به پودر گوشت محموله بوده ام و هیچ مستند و خبری در خصوص مصرف انسانی محموله فوق نداشته ام و نمی توانم بر پایه اظهارات این مورد را تایید کنم! ولیکن سندیت صورتجلسه فوق به امضای کارشناسان رسیده و قابل بهره‌برداری است.

گفتنی است آنچه عنوان شد شرح مکتوب اتفاقات رخ داده بر اساس مستندات واصله به دفتر پایگاه خبری بلاغ بود که تماما مطابق با اسناد موجود تنظیم شده است و آنچه از این اسناد بر می‌آید حاکی از آلودگی 17 تن قطعات مرغ به باکتری‌های سالمونلا و ایکولای، عدم وجود محموله در سردخانه در بازدید میدانی کارشناسان، فرصت سوزی چند ماهه در پایان بخشیدن به غائله پر از ابهام محموله آلوده، عدم  اقدام عاجل از سوی دستگاه متولی، نبود مستندات محرز ابدال و یا مصرف فرآورده‌های گوشتی، استنکاف متعدد مجموعه تولیدی و مدیر شهرستانی، اهمال کاری چند مسئول استانی و چندین فقره اقدامات سوء مدیریتی علیرغم اعلام نظر صریح آزمایشگاه کنترل کیفی استان‌های قزوین و مازندران است که گویی منجر به توزیع این محموله آلوده در سطح بازار استان شده است.

صرفا جهت اطلاع: تاثیر دو باکتری سالمونلا و ایکولای بر سلامت مردم
باید در پاسخ این سوال بگوییم که به عقیده کارشناسان حوزه سلامت، وجود باکتری‌های مضر همراه مواد غذایی، می‌تواند به طور مستقیم بر دستگاه گوارش اثر منفی گذاشته و در برخی موارد باعث مرگ شود؛ این باکتری می‌تواند با مصرف گوشت مرغ یا تخم‌مرغ آلوده‌ای به بدن نفوذ کند که به‌خوبی حرارت ندیده باشد.

سالمونلا سه گروه اصلی دارد که یکی از خطرناک‌ترین آن‌ها خاص انسان بوده و عامل بروز حصبه محسوب می‌شود؛سالمونلا با تأثیر بر دستگاه گوارش و روده‌ها، از اسهال خفیف تا سپتی‌سمی و مرگ را به همراه خواهد داشت. البته تأثیر آن بر گروه‌های آسیب‌پذیر مانند کودکان، زنان باردار، افراد مسن و آنهایی که از بیماری‌های صعب‌العلاجی چون سرطان رنج می‌برند، بسیار پرقدرت‌تر و مخرب‌تر است.

اما به عقده کارشناسان سلامت، ایکولای نیز می‌تواند مرگ‌آور باشد؛ نوع بیماری‌زای آن از طریق گوشت قرمزی منتقل می‌شود که مانند مرغ یا تخم‌مرغ درباره سالمونلا، خوب پخته نشده باشد. علائم آن را هم می‌توان در نارسایی کلیوی یا حتی مرگ در شرایط حاد مشاهده کرد. 

اما چند پرسش کلیدی!
بر اساس شنیده‌ها، جای سوال اینجا است که چرا کارشناس ارشد مربوطه در بازدید 24 مهرماه اداره کل، به یکی از ادارات شهرستانی انتقال داده شده است؟

سوال دیگر اینکه چرا علیرغم اینکه می بایست بر اساس ضوابط سازمان دامپزشکی کشور، محموله توقیفی پلمب و پس از اعلام نتایج به دادگاه معرفی می‌شد اما این اقدام صورت نگرفته است؟

مسئله بعدی اینکه اگر این تخلف صورت نگرفته است چرا مسئول فنی کشتارگاه این واحد تولیدی به هیات بدوی و گذراندن دوره بازآموزی معرفی شده است؟

چرا علیرغم صورتجلسه بازدید 24 مهرماه مبنی بر آلودگی محموله و عدم وجود محموله در سردخانه و نیز عدم ابدال به پودر گوشت، صورتجلسه دیگری با امضای نفرات غیری که  در زمان بازدید حضور نداشته‌اند تنظیم و امضا گردید و این صورتجلسه معیار اقدامات بعدی قرار گرفته است؟

یکی از شبهات این ماجرا مهلت 40 روزه به واحد تولیدی آن هم علیرغم محرز بودن آلودگی نمونه ها در دو آزمون پی در پی است که موجب شد تا در همین فاصله این محموله به اذعان کارشناسان روز بازدید مورد مصرف انسانی قرار بگیرد؟

سوال دیگر اینکه به فرض ابدال محموله به پودر گوشت که می بایست با حضور نماینده حقوقی، حراست اداره کل و کارشناس ارشد شهرستانی انجام می‌گرفت، هیچ صورتجلسه‌ای در تاریخ اعلامی واحد تولیدی وجود ندارد؟ چرا مکان ابدال گوشت در خود کشتارگاه عنوان شده است که این امر کاملا با قوانین سازمان دامپزشکی دارای منافات است.

مضاف بر مسئله بالا اگر ابدال به پودر گوشت صورت گرفته است نتیجه عاری بودن آن از آلودگی به ای کولای و سالمونلا چرا ارائه نشده است؟

آنچه در بررسی سرانگشتی ارزش ریالی این محموله 17 تنی بدست می‌آید حاکی از ارزش ریالی حدود 1.5 میلیاردی این محموله دارد که گویا به بازی با جان مردم، ترجیح داده شده است!

به گزارش بلاغ؛ با پیگیری خبرنگار بلاغ کلیه مستندات مکتوب این پرونده در اختیار استاندار مازندران قرار داده شد و از سوی این مقام نیز در دست بررسی است.

این رسانه نیز به توجه به رسالت ذاتی خود ضمن ادامه روند پیگیری از مراجع ذی صلاح و نهادهای نظارتی، منتظر رسیدگی این پرونده از سوی استانداری مازندران خواهد ماند و مجددا پس از 15 روز دیگر این مسئله را پیگیری خواهد کرد.

در پایان ضمن محفوظ دانستن حق قانونی و مسلم دستگاه‌های مخاطب مطلب فوق جهت شفاف سازی و پاسخ به شبهات و سوالات مطروحه، قضاوت را به مخاطبان و دستگاه‌های قضایی و نظارتی می‌سپاریم و انتظار می‌رود نهادهای نظارتی با ورود قاطع نسبت به پیگیری و برخورد قاطع با متخلفان در صورت مسجل شدن مطالب مندرج در این گزارش، که مشروح مستندات آن نیز در دفتر این رسانه موجود می‌باشد، اقدام عاجل بعمل آورند.
 
منبع: بلاغ
انتهای پیام/