مازند اصناف پایگاه اطلاع رسانی اصناف مازندران mazandasnaf.ir مازند اصناف پایگاه اطلاع رسانی اصناف مازندران fa http://mazandasnaf.ir/KS-Images/KS_Logo.jpg مازند اصناف پایگاه اطلاع رسانی اصناف مازندران mazandasnaf.ir 190 59 مازند اصناف پایگاه اطلاع رسانی اصناف مازندران © 1390 پایگاه اطلاع رسانی اصناف مازندران. تمامی حقوق محفوظ است. ashkepaeiz61@chmail.ir ******gole_narges0012@yahoo.com ashkepaeiz61@chmail.ir ******gole_narges0012@yahoo.com - سه نکته ای که درباره رزق و روزی باید بدانیم / اگر روزی مقدر شده چرا تلاش کنیم!؟ رزق و روزی بسیار وسیع تر از حقوق ماهیانه است. حقوق یک قرارداد مادی بین بندگان است ولی رزق یک قرارداد بین خدا و بنده اش... http://mazandasnaf.ir/News/31860/سه-نکته-ای-که-درباره-رزق-و-روزی-باید-بدانیم-/-اگر-روزی-مقدر-شده-چرا-تلاش-کنیم!؟.html 1396-05-13 19:59:01 اگر بازارهایمان سالم، اقتصادمان اسلامی و اداراتمان خالی از رشوه بود چه می شد!؟ مومن باید کار و کسبش حلال و طیب و طاهر باشد اما... کار حلال، حقوق بدون شبهه و درآمد از راه درست بدست آوردن به این آسانی ها هم نیست! مومن وقتی به مشکل می خورد با سدی بنام ربا روبرو می شود... http://mazandasnaf.ir/News/31858/اگر-بازارهایمان-سالم،-اقتصادمان-اسلامی-و-اداراتمان-خالی-از-رشوه-بود-چه-می-شد!؟.html 1396-05-13 19:56:01 چرا شغل قصابی در اسلام مکروه است؟ برخی شغلها و انجام برخی کارها در اسلام مکروه است که شغل قصابی و ذبح کردن حیوانات یکی از آنهاست. http://mazandasnaf.ir/News/27411/چرا-شغل-قصابی-در-اسلام-مکروه-است؟.html 1395-09-15 00:03:01 به شیطان بگو به تو چه! آورده اند که زاهدی در روزگار گذشته در صومعه ای صد سال عبادت کرد، پس هوا و هوس بر وی غلبه کرد. معصیتی بر وی رفت و پس از آن پشیمان شد... http://mazandasnaf.ir/News/26450/-به-شیطان-بگو-به-تو-چه!.html 1395-05-17 09:07:01 چرا امیرالمومنین (ع) به صورت خود سیلی می زد!؟ / مسئولان، الگوی عادات ناپسند! امروز تجمل گرایی، اسراف، اشرافی گری و مصرف زدگی جزو عادات اکثریت قریب به اتفاق خانواده ها شده... http://mazandasnaf.ir/News/26343/چرا-امیرالمومنین-(ع)-به-صورت-خود-سیلی-می-زد!؟-/-مسئولان،-الگوی-عادات-ناپسند!.html 1395-05-10 10:20:01 حقوق های نجومی علامت شیعه بودن نیست! / کسی که به دشمن می گوید خزانه ما خالی است بهره ای از تشیع ندارد! آن کسی که می آید در میان دشمن اظهار می کند ما هیچی نداریم، خزانه مان خالی است، سلاح های ما با آنها برابری نمی کند این هیچ بهره ای از تشیع ندارد. http://mazandasnaf.ir/News/26328/حقوق-های-نجومی-علامت-شیعه-بودن-نیست!-/-کسی-که-به-دشمن-می-گوید-خزانه-ما-خالی-است-بهره-ای-از-تشیع-ندارد!.html 1395-05-09 11:39:01 پاسخ زیبای امیرالمؤمنین (ع) / چگونگی نفوذ رزق به درون اتاق بسته! گاهی هم انسانها را به دلایل مختلف امتحان می کند زیرا این دنیا محل پاداش و حساب و کتاب نیست، محل آزمایش است. در امتحان و آزمایش هم این استاد است که تشخیص می دهد از هر شاگرد چه چیزی را بپرسد و هرکس را با چه امری مورد آزمایش قرار دهد. http://mazandasnaf.ir/News/26317/پاسخ-زیبای-امیرالمؤمنین-(ع)-/-چگونگی-نفوذ-رزق-به-درون-اتاق-بسته!.html 1395-05-08 20:06:01 مسئولی که فیش حقوقی نداشت! حال پرسش بسیار مهمی پیش می آید که می تواند گره از بسیاری رفتارهای مسئولین امروز بگشاید، اینکه انگیزه حضرت از تحصیل این همه ثروت چه بود!؟ http://mazandasnaf.ir/News/26259/مسئولی-که-فیش-حقوقی-نداشت!.html 1395-04-31 18:28:01 گناهی که در زمان تحریم عقوبتش سنگین تر است! کلمه اسراف 23 بار در آیات متعدد قرآن در اشكال مختلف به كار گرفت که نشان از اهمیت فوق العاده این فعل ناپسند و میزان زشتی آن از نظر شرع دارد. http://mazandasnaf.ir/News/26212/-گناهی-که-در-زمان-تحریم-عقوبتش-سنگین-تر-است!.html 1395-04-26 14:14:01 تنها جایی که پرداخت رشوه حرام نیست! تنها در یک مورد پرداخت رشوه حرام نیست و آن جایی است که فردی بخواهد... http://mazandasnaf.ir/News/26151/تنها-جایی-که-پرداخت-رشوه-حرام-نیست!.html 1395-04-22 18:51:01