مازند اصناف پایگاه اطلاع رسانی اصناف مازندران mazandasnaf.ir مازند اصناف پایگاه اطلاع رسانی اصناف مازندران fa http://mazandasnaf.ir/KS-Images/KS_Logo.jpg مازند اصناف پایگاه اطلاع رسانی اصناف مازندران mazandasnaf.ir 190 59 مازند اصناف پایگاه اطلاع رسانی اصناف مازندران © 1390 پایگاه اطلاع رسانی اصناف مازندران. تمامی حقوق محفوظ است. ashkepaeiz61@chmail.ir ******gole_narges0012@yahoo.com ashkepaeiz61@chmail.ir ******gole_narges0012@yahoo.com - تهیه کتاب احکام کسب و کار و تجارت سازمان بسیج اصناف، تا قبل از نیمه اردیبهشت امسال کتاب آموزش احکام کسب و کار و تجارت(فقه و بازار) را تهیه و توزیع خواهد کرد. http://mazandasnaf.ir/News/17877/-تهیه-کتاب-احکام-کسب-و-کار-و-تجارت.html 1394-02-29 19:29:01 گرانفروشی و جرایم آن گران فروشی عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمات به بهایی بیش از نرخ های تعیین شده به وسیله مراجع قانونی ذیربط، عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت به زیان خریدار گردد. http://mazandasnaf.ir/News/20545/گرانفروشی-و-جرایم-آن.html 1394-06-09 12:11:01 تابلوی عجیب بر سردر مغازه مرشد چلویی! روزی مرحوم مرشد چلویی (کاسب معروف و مومن) خدمت جناب شیخ رجبعلی خیاط رسید و از کسادی بازارش گله کرد و گفت وضع ما خیلی خوب بود... http://mazandasnaf.ir/News/21756/تابلوی-عجیب-بر-سردر-مغازه-مرشد-چلویی!.html 1394-08-14 12:10:01 داستان وفای به عهد فوق العاده پیامبر(ص) در آیه ۱۲ همین سوره نیز به مسلمانان دستور می دهد که وفادار باشند ولی بدانند اگر آنان پیمان شکستند دیگر پیمانی در کار نیست و با آنان به شدت برخورد کنید. http://mazandasnaf.ir/News/19554/داستان-وفای-به-عهد-فوق-العاده-پیامبر(ص).html 1394-04-31 23:53:01 حکم شرعی خوردن نذری اقلیت های دینی نکته جالب دیگر در خاطره فوق این بود که ناقل می گوید آقا در خانه ارامنه، آب، چایی، شربت، شیرینی و میوه را خوردند اما بعضی از دوستان نخوردند! http://mazandasnaf.ir/News/21343/حکم-شرعی-خوردن-نذری-اقلیت-های-دینی.html 1394-07-25 19:46:01 دو عملی که سنگین ترینِ اعمال در ترازوی قیامتند در چند جای قرآن به یک خاصیت دیگر ترازو نیز اشاره شده است. آن خاصیتی که می تواند انسان را به قعر جهنم رهنمون سازد! http://mazandasnaf.ir/News/23307/دو-عملی-که-سنگین-ترینِ-اعمال-در-ترازوی-قیامتند.html 1394-10-27 14:07:01 فتوای مشکل آیت الله سیستانی در مساله رهن و اجاره+ راه چاره مقلدین در اجاره نامه های امروزی شرط بیان شده در فتاوای فوق رعاتی شده است لکن خود مستاجرین و صاحبخانه ها نیز باید با نیت صحیح وارد معامله شوند... http://mazandasnaf.ir/News/21757/فتوای-مشکل-آیت-الله-سیستانی-در-مساله-رهن-و-اجاره+-راه-چاره-مقلدین.html 1394-08-14 12:17:01 تبلیغ کت و شلوار مسی بجای حمایت از تیمهای المپیکی! در مصرف گرایی جدید افراد جامعه بدون اینکه توجه داشته باشند هر روز دنبال مدهایی هستند که شب از ماهواره دیده اند! http://mazandasnaf.ir/News/23190/-تبلیغ-کت-و-شلوار-مسی-بجای-حمایت-از-تیمهای-المپیکی!.html 1394-10-22 11:20:01 آیا تاخیر در پرداخت وجوهات جریمه دیرکرد دارد؟! یکی از سوالات مطرح در خصوص وجوهات شرعی از جمله خمس این است که آیا امکان تاخیر در پرداخت آنها وجود دارد یا خیر؟ http://mazandasnaf.ir/News/23721/-آیا-تاخیر-در-پرداخت-وجوهات-جریمه-دیرکرد-دارد؟!.html 1394-11-18 11:46:01 اگر پیامبر(ص) در عصر ما بود مالیات می گرفت!؟ نقطه مقابل این دو واجب دینی، یک عنوان کشوری است به نام مالیات. مالیات هیچ بُعد شرعی نداشته و بر اساس قوانین مملکتی کشورها تنظیم می گردد. http://mazandasnaf.ir/News/18341/اگر-پیامبر(ص)-در-عصر-ما-بود-مالیات-می-گرفت!؟.html 1394-03-21 09:17:01