مورخ:[1392-12-11 04:25:01]
» عضو هیات رئیسه ی اتحادیه ی قنادان در گفتگو با مازند اصناف اعلام نمود:
»»نرخ انواع کیک و شیرینی در بازار ساری / 11 اسفند 92

 خلیل جعفری بازرس اتحادیه قنادان ساری نرخ انواع کیک و شیرینی را در بازار  ساری  اعلام نمود.

»نرخ انواع کیک و شیرینی در بازار ساری / 11 اسفند 92

اختصاصی مازند اصناف / حسن قربان زاده - به گزارش خیرنگار ما خلیل جعفری عضو هیات رئیسه ی اتحادیه ی قنادان ساری نرخ انواع کیک و شیرینی را در بازار 11 اسفند ساری اعلام نمود.


 
 
نرخ انواع کیک و شیرینی در 11 اسفند - بازار ساری : 
 
 
دانمارکی:--------------------------------------------------------------9000 تومان 
 
کشمشی:------------------------------------------------------------9000 الی 10000 تومان
 
آلمانی:-----------------------------------------------------------------9000 الی 10000 تومان
 
زبان:--------------------------------------------------------------------9000 تومان
 
باقلوا:-------------------------------------------------------------------10000 الی 15000 تومان
 
کیک یزدی : ----------------------------------------------------------6000 الی 7000 تومان
 
کیک مجلسی: -------------------------------------------------------12000
 
شیرینی تر :---------------------------------------------------------- 10000 تومان