مورخ:[1391-05-22 19:51:01]
»تحلیل بازیگران پرونده ی سوریه
»ایران معادله راهبردی در سوریه را بازنویسی می کند

به گزارش نجبا-درحالی که بسیاری از بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای در سوریه به آخر خط رسیده اند، ایران تازه بازی را آغاز کرده است. در هفته ی گذشته دور جدیدی از تحرکات دیپلماتیک، سیاسی و امنیتی از جانب ایران آغاز شده که نشان می دهد ایران به این نتیجه رسیده که زمان تغییر معادله در سوریه فرا رسیده است. نیروی سایر بازیگران دخیل در پرونده ی سوریه به شدت در حال تحلیل رفتن است. سناریوهای طراحی شده یکی یکی اجرا شده و به بن بست رسیده است.

ایران معادله راهبردی در سوریه را بازنویسی می کند

مهدی محمدی

آمریکا اکنون آشکارا احساس ناتوانی می کند، آنان هنوز نمی دانند بی ثباتی ناشی از سقوط «بشار اسد» تا چه حد خواهد بود، نمی دانند ماهیت معارضه ی سوری دقیقاً چیست؟ از متحد کردن معارضه عاجزند، نتوانسته اند انسجام ارتش و دستگاه امنیتی سوریه را از بین ببرند و از ایجاد اجماع جهانی برای یک تصمیم سازی سیاسی جدید هم ناتوانند.
عربستان سعودی به رغم هزینه ی بسیار گزاف مالی نه تنها دمشق را فتح نکرده بلکه نگران است که با کشیده شدن درگیری به اردن و به خصوص لبنان، متحدانش در گروه «14 مارس» هم دچار بحران شوند.
ترکیه احتمالاً بزرگترین بازنده ی میدان است. مسئله ی کردی در ترکیه در آینده ی نزدیک با مسئله ی علوی ترکیب خواهد شد و این یعنی دولت «اردوغان» با نیمی از مردم خود درگیر مخاصمه ای میشود که سرانجام آن معلوم نیست و شاید نگرانتر از همه اسراییل است که مرزهایش هم در «سینا» و هم در «جولان» ناآرام شده، گروه های ناشناخته در سوریه ممکن است اراده ی استفاده از تسلیحات کشتار جمعی را داشته باشند، روابط اسراییل با مصر در بحرانی ترین وضعیت 4 دهه ی گذشته قرار گرفته است و اسد هم بدون تردید در آینده ی نزدیک ماندنی است و به مبارزه ی ضدصهیونیستی خود عمق خواهد بخشید.
این صورت مسئله است. راهی که آمریکاییها پیموده اند تا صورت مسئله به این شکل درآمده، راه پرپپچ و خمی بوده است اما در نهایت و به لحاظ راهبردی در موقعیتی نیستند که بتوانند صورت مسئله ی جدیدی تعریف کنند.
راهی که ایالات متحده تا امروز در قبال مسئله ی سوریه پیموده، چنین است:
1. در گام اول آمریکا به سراغ یک راه حل سیاسی از طریق قطعنامه های شورای امنیت، اقدام درون اتحادیه ی عرب و در نهایت طرح «کوفی عنان» رفت که امروز کاملاً به شکست کشیده شده است؛
2. در گام دوم آمریکا سعی کرد اسد را از طریق عملیات مسلحانه ساقط کند. ترکیه در این گام نقش لجستیکی و سعودی و قطر نقش تدارکاتی بر عهده داشتند. طراحی های اطلاعاتی را هم اسراییل و آمریکا به طور مشترک انجام میدادند. این گام با انفجار ساختمان شورای امنیت ملی سوریه –در 2 هفته ی پیش- به نقطه ی اوج رسید اما اکنون آشکارا تمام شده به نظر میرسد؛
3. گام سوم تلاش برای کودتا از درون ارتش یا دولت سوریه بود که با پاکسازی اخیر انجام شده در دولت، این گام هم به بن بست رسید. اکنون به نظر میرسد نشانه هایی آشکار شده از اینکه ایران در حال به دست گرفتن ابتکار عمل در سوریه است و از غربی ها هم کاری جز نشستن و نظاره کردن بر نمیآید.
این نشانه ها چنین است:
1. به لحاظ میدانی، پاکسازی «حلب» تقریباً تمام شده و معارضین سوری منطقه ی «صلاحالدین» را که مهمترین پایگاه آنان محسوب میشد، از دست داده اند؛
2. سفر دکتر «جلیلی» به عراق، لبنان و سوریه نشان دهنده ی آن است که نخست ایران ذرهای از راهبرد حمایت از اسد کوتاه نیامده است، دوم محور جدیدی در حال شکل گیری است که میتواند طراحی های محور آمریکا، اسراییل، سعودی و ترکیه را کاملاً ناکام بگذارد و سوم ایران مسئله ی سوریه را در سطح امنیت ملی ارزیابی کرده و با تمام توان وارد آن شده است.
3. نشانه ی سوم کنفرانسی بود که در تهران برگزار شد. این کنفرانس دورنمایی سیاسی برای سوریه را ترسیم کرد که احتمالاً بسیار کارآمدتر از طرح های تحمیلی آمریکا و متحدانش است.
هنوز از جانب غربی ها موضعی درباره ی تحرکات جدید ایران دیده نشده است الاّ اینکه اسراییلی ها آن را بسیار تهاجمی خوانده اند. در ضمن برای نتیجه گیری هم زود است.
ظاهراً نزاعی آغاز شده که در میان مدت ادامه خواهد یافت و لابد غربی ها هم به فکر خواهند افتاد که برگی رو کنند. هر چه باشد دو چیز احتمالاً مسلم است:
1. غرب به این نتیجه رسیده که ولو خشونت ادامه داشته باشد و تشدید هم بشود، اسد در کوتاه مدت رفتنی نیست و معارضه بالاخره باید نوعی راه حل انتخاباتی را بپذیرد؛
2. علاوه بر این، علایمی هست که غربی ها پذیرفته اند چاره ای جز ورود به مذاکره با ایران درباره ی مسئله ی سوریه ندارند. تجربه ی 16 ماه گذشته نشان داده اگر تمام جهان هم درباره ی سوریه تصمیمی بگیرد اما ایران موافق آن نباشد آن تصمیم اجرا نخواهد شد. دید آمریکایی ها از اینکه ایران بخشی از مشکل است آرام آرام در حال دگرگون شدن به این سمت است که ایران را باید به عنوان بخشی از راه حل – و بلکه مهمترین بخش آن- در نظر گرفت.