مورخ:[1392-11-25 13:54:01]
» رئیس اتحادیه ماهی فروشان ساری اعلام کرد:
»نرخ انواع ماهی در بازار 25 بهمن ساری

 سید مجتبی فرزادی نرخ فروش انواع ماهی در بازار ساری را اعلام کرد.

نرخ انواع ماهی در بازار 25 بهمن ساری

اختصاصی مازند اصناف / حسن قربان زاده - به گزارش خبرنگار ما سید مجتبی فرزادی رئیس اتحادیه ماهی فروشان مرکز مازندران  آخرین قیمت فروش ماهی (25 بهمن ماه ) را در بازار ساری اعلام کرد.

 
نرخ ماهی در 25 بهمن بازار ساری: 


1- آزاد پرورشی ---------------------------------------------------------------------- کیلویی 5000 تومان

2- کپور ------------------------------------------------------------------------------- کیلویی 8000 تومان

3- آمور(سفید پرورشی)------------------------------------------------------------ کیلویی 10000تومان

4- دریایی-کفال ------------------------------------------------------------------- زیر کیلو 12000 تومان

5- دریایی کفال ------------------------------------------------------------------- بالای کیلو 24000 تومان
 

6- دریایی کفال--------------------------------------------------------------------- کیلویی 17000 تومان


8- قزل آلا ---------------------------------------------------------------------------- زیر کیلو 10000 تومان

9- سفید .............................. زمان صید اواخر بهمن ماه است لذا در بازار موجود نیست.