مورخ:[1392-05-30 15:53:01]
» اسکای نیوز:
» حکم آزادی مبارک صادر شد

شبکه خبری اسکای نیوز در خبری فوری گزارش داد که دادگاهی در مصر حکم آزادی مبارک را صادر کرد.

 حکم آزادی مبارک صادر شد

به گزارش نجبا و به نقل ازشبکه اطلاع رسانی دانا، شبکه خبری اسکای نیوز گزارش داد که دادگاهی در مصر حکم آزادی مبارک را صادر کرد.
 
وکیل مدافع مبارک پیش بینی کرد که مبارک فردا احتمالا آزاد شود.
 
وی پیشتر گفته بود که آزادی مبارک ربطی به تحولات سیاسی این کشور ندارد.
 
خبرگزاری رویترز نیز به نقل از وکیل مبارک گزارش داد که وی فردا احتمالا از زندان طره آزاد خواهد شد.
 
اتهامات حسنی مبارک و همراهانش در پرونده‌ای قطور با بیش از 50 هزار صفحه به رشته تحریر درآمد و مهمترین اتهامات وارده به مبارک را می‌توان در جنایت قتل عمد، کشتار تظاهرات‌کنندگان مصری، زیر گرفتن عمدی تظاهرات‌کنندگان با هدف کشتن آنها، ایجاد رعب و وحشت در میان تظاهرات‌کنندگان، واداشتن آنها به چشم پوشی از خواسته‌های خویش، حمایت از مقامات و مسئولان رژیم و باقی ماندن برمسند قدرت خلاصه کرد که رهاورد تمام اتهامات فوق افزایش تعداد کشته‌ها و مجروحان از میان انقلابیون بود و فساد مالی‌ ملاحظه کرد.
 
به هر روی دادگاه اعلام حکم مبارک و همدستانش روز شنبه برابر با 2 ژوئن و 13 خرداد سال‌ گذشته در حالی برگزار شد که میلیون‌ها مصری سال‌هاست انتظار چنین روزی را می‌کشیدند و دادگاه به ریاست احمد رفعت در کمال ناباوری در قضیه کشتار انقلابیون مصری حکم به حبس ابد حسنی مبارک و وزیر کشورش حبیب العادلی داد و علاء و جمال مبارک و 6 معاون العادلی از اتهامات وارده تبرئه شدند.