مورخ:[1400-06-29 15:33:01]
» مدیرعامل مرکز تجارت برنج ایران:
» ۸۰ درصد برنج مازندران قابلیت عرضه در بورس را دارد

یزدان پناه، مدیرعامل مرکز تجارت برنج ایران با اشاره به ثبت نماد طارم در بورس گفت: ۸۰ درصد برنج مازندران به دلیل کیفیت بالا قابلیت عرضه در بورس را دارد.

 ۸۰ درصد برنج مازندران قابلیت عرضه در بورس را دارد

به گزارش مازند اصناف؛ محمد اسماعیل یزدان پناه در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره به ورود برنج طارم به بورس اظهار داشت: برنج در بورس بیمه می شود و روی قیمت ها نیز نظارت کامل می شود.

وی بیان اینکه برنج فجر نیز امسال نیز وارد بورس کالا می شود، افزود: در این راستا خریداران و کشاورزان می توانند به صورت مستقیم با یکدیگر معامله کنند.

وی رفع دغدغه های کشاورزان مبنی بر فروش و قیمت را از جمله مزایای بورسی شدن برنج ذکر کرد و گفت: قیمت برنج براساس کف بازار تعیین می شود و قیمت گذاری در بورس بسیار مناسب است.

یزدان پناه با عنوان اینکه دغدغه ای فروش و دریافت وجه در بورس وجود ندارد، گفت: حداقل برنجی که کشاورزان می توانند در بورس عرضه می شود، هزار کیلوگرم توسط کشاورزان است.

مدیرعامل مرکز تجارت برنج ایران با بیان اینکه برنج با بورس وارد بازار نوینی شده است، ادامه داد: تایید کیفی برنج در آزمایشگاه مرکز تجارت براساس استاندارد ۱۲۷ صورت می گیرد.

وی یادآور شد: ۸۰ درصد برنج استان واجد شرایط عرضه در بورس هستند و کشاورزان می توانند از این طریق محصول را به صورت مستقیم به خریداران عرضه کنند و کشاورزان می توانند حداقل هزار کیلوگرم برنج کیفی طارم تولید شده در سال جاری را در بورس کالا عرضه کنند.

۲۹ شهریور ۱۴۰۰