مورخ:[1399-11-04 20:08:01]
» رئیس سازمان صمت مازندران خبر داد
»تشکیل پرونده تخلف ۱۰ میلیارد تومانی برای گرانفروشان جو در مازندران

رئیس سازمان صمت مازندران از کشف دو هزار و ۴۰۰ تن جو از یک شرکت خبر داد و گفت: در این خصوص پرونده تخلف ۱۰ میلیارد تومانی گرانفروشی تشکیل شده است.

تشکیل پرونده تخلف ۱۰ میلیارد تومانی برای گرانفروشان جو در مازندران

به گزارش مازند اصناف؛ به نقل از صمت مازندران، حسینقلی قوانلو اظهار داشت: بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران در بازرسی از یک شرکت موفق به کشف دو هزار و ۴۰۰ تن جو که متصدیان آن مبادرت به گرانفروشی و عدم عرضه به بازار کرده اند، شده اند.

وی گفت: در پی بازرسی صورت گرفته از یک شرکت، امتناع از عرضه  و گرانفروشی دو هزار و ۴۰۰ تن جو داخلی محرز و پرونده تخلف برای این شرکت تشکیل شده است وارزش پرونده تشکیل شده بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال بوده است.

وی تصریح کرد: پرونده متشکله جهت صدور رأی  به شعبه تعزیرات حکومتی ارسال شده است./بازار

۴ بهمن ۱۳۹۹