مورخ:[1399-09-12 14:34:01]
»
»بازار ساری در هفته دوم محدودیت‌های کرونایی
بازار ساری در هفته دوم محدودیت‌های کرونایی

به گزارش مازند اصناف؛ هفته دوم اعمال محدودیت‌های جدید کرونایی شامل تعطیلی مشاغل به غیر از مشاغل سطح یک در شهرستان ساری با وضعیت قرمز