مورخ:[1398-08-18 19:02:01]
» معاون استاندار مازندران:
» تخلفات بخش معدن نظارت و برخورد شود

معاون هماهنگی توسعه امور اقتصادی استانداری مازندران خواهان برخورد با تخلفات در بخش معدن شد و نظارت بیشتر این حوزه را ضروری دانست.

 تخلفات بخش معدن نظارت و برخورد شود

به گزارش مازند اصناف؛ حسن خیریان پور بعدازظهر شنبه در شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولتی خواستار برخورد با تخلفات در بخش معدن شد و از محیط زیست و دستگاه های متولی خواست تا نظارت بیشتری در این زمینه شود.

وی با بیان اینکه شورای معادن استان به ریاست استاندار تشکیل می شود خواهان اتخاذ مکانیزم های اجرایی برای نظارت در بخش معدن شد و گفت: هرساله باید در اجرا نهایت دقت و نظارت داشته باشیم.

وی به پیشنهاداتی برای اصلاح و تکمیل قانون موجود در بخش معدن اشاره  اضافه کرد: نباید پیشنهاداتی داد که در مجموع به ضرر استان تمام شود و درصد تخریب بهره برداران معادن باید بازنگری و تجدید نظر شود و مستلزم آن است که بررسی های همه جانبه در این زمینه صورت گیرد.

معاون استاندار مازندران خواهان ارائه پیشنهاد درصد معافیت و حقوق مالیات دولتی برای بهره برداران معدنی شد و گفت: استان های شمالی به دلیل موقعیت های جغرافیایی نیاز به آن دارد تا اقدامات موثرتری در زمینه بازسازی ناشی از تخریب معادن صورت گیرد.

خیریان پور ادامه داد: در کمیته کارشناسی با لحاظ قراردادن همه ضوابط و موارد در قالب پیشنهاد دقیق و متقن نسبت به حل مسائل بخش معدن اقدام شود.

گفتنی است اصلاح مالیات ارزش افزوده از شرکت های خدماتی مستقر در شهرکهای صنعتی از دیگر دستور کار شورای گفتگوی بخش دولتی و خصوصی بوده که حاضران در این زمینه به اظهار نظر پرداختند./مهر