مورخ:[1397-05-08 12:00:01]
»
»نصیری دبیر ستاد هماهنگی صنایع، معادن، اصناف و تجار مازندران شد

طی حکمی از سوی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران، نصراله نصیری به عنوان دبیر ستاد هماهنگی صنایع، معادن، اصناف و تجار استان منصوب شد.

نصیری دبیر ستاد هماهنگی صنایع، معادن، اصناف و تجار مازندران شد

به گزارش مازند اصناف؛ طی حکمی از سوی محمد محمدپور عمران رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران نصراله نصیری به عنوان دبیر ستاد هماهنگی صنایع، معادن، اصناف و تجار استان منصوب شد.


بر اساس این گزارش، این ستاد به منظور هماهنگی فی‌ما بین صنایع، معادن، اصناف و تجار در استان‌ها با هدف هم‌افزایی، ارتقاء بهره‌وری و هماهنگی هر چه بیشتر مدیران با تشکل‌های بخش خصوصی بر اساس تکالیف وزارت صمت در استان‌ها تشکیل شده است.