مورخ:[1397-04-17 11:23:01]
»مدیرعامل شرکت غله‌ و‌ خدمات بازرگانی منطقه 2 مطرح کرد
»خرید بیش از 74 هزار تن گندم در مازندران

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2 کشور گفت: از ابتدای فصل خرید تضمینی گندم در سالجاری، تاکنون 74 هزار و 499 تن گندم به ارزش 987 میلیارد و 112 میلیون ریال از کشاورزان گندمکار استان مازندران خریداری شد.

خرید بیش از 74 هزار تن گندم در مازندران

به گزارش مازند اصناف؛ سید محمد جعفری در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از ابتدای فصل خرید تضمینی گندم در سالجاری، تاکنون 74 هزار و 499 تن گندم به ارزش 987 میلیارد و 112 میلیون ریال از کشاورزان گندمکار استان مازندران خریداری شد.

وی افزود: با پیگیری های بعمل آمده تاکنون 402 میلیارد و 710 میلیون ریال از مطالبات گندمکاران استان مازندران از طریق سامانه جامع خرید تضمینی بانک عامل پرداخت گردید.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2  کشور خاطرنشان کرد: با این میزان پرداختی تاکنون 41 درصد از مطالبات گندمکاران استان پرداخت گردید و مابقی آن بمبلغ 584 میلیارد و 401 میلیون ریال در صف انتظار پرداخت قرار گرفته است.

جعفری متذکر شد: بیشترین آمار خرید تضمینی گندم مربوط به شهرستانهای بهشهر با 31 درصد، گلوگاه با 19 درصد و نکا با 18 درصد تحویل این محصول به مراکز خرید می باشد.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2 در پایان اذعان کرد: در سالجاری خرید تضمینی گندم از کشاورزانی که در سامانه جامع پهنه بندی سازمان جهاد کشاورزی ثبت نام نکرده اند انجام نخواهد شد.