مورخ:[1397-03-19 23:44:01]
»در جلسه شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت عنوان شد:
»مهلت ۲ هفته ای برای تعیین تکلیف وضعیت نظام دامپزشکی مازندران

استاندار مازندران برای رفع مشکلات موجود در حوزه نظام دامپزشکی استان و تولیدکنندگان این بخش مهلت دو هفته ای به دستگاههای مرتبط داد.

مهلت ۲ هفته ای برای تعیین تکلیف وضعیت نظام دامپزشکی مازندران

به گزارش مازند اصناف؛ محمد اسلامی در جلسه شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولتی در استانداری، جهاد کشاورزی و دامپزشکی را در زمینه عملکرد نظام دامپزشکی مسئول دانست و گفت: باید راه حلی برای رفع مشکل و برون رفت از وضع موجود داشته باشیم زیرا وضعیت موجود غیرقابل تداوم است.

وی گفت: قانون نظام دامپزشکی برای حل مشکلات موجود است و باید مسائل نیز کارشناسی برطرف شود زیرا سپردن وظایف وزارتخانه به نهاد غیردولتی و برون سپاری وظایف برای تسهیل در کارها باید صورت گیرد.

استاندار مازندران خواستار تغییر و بازنگری در قانون تاسیس نظام دامپزشکی شد و مهلت دو هفته ای برای بررسی و رفع مشکل سازمان نظام دامپزشکی در استان داد و با بیان اینکه قانون نظام دامپزشکی ناقص و ضعیف است خواستار برنامه ریزی برای بازنگری در آن شد.

عبداله رضیان رئیس مجمع نمایندگان مازندران نیز با بیان اینکه مشکلات فراروی دامپزشکی وجود دارد خواهان رفع مشکلات فراروی تولیدکنندگان شد.

وی با بیان اینکه بسیاری از اعضای سازمان دامپزشکی انتخابی نیستند و انتصابی هستند خواهان بررسی و رفع مشکل فراروی تولید شد و برگزاری انتخابات هیئت مدیره نظام دامپزشکی را الزامی دانست.

عبدالله مهاجر رئیس اتاق بازرگانی مازندران نیز حضور مسئولانه و مستمر در نظام دامپزشکی را برای پاسخگویی به متقاضیان ضروری دانست و گفت: یکی از دغدغه های متقاضیان حضور نداشتن مسئول ورئیس نظام دامپزشکی در محیط کار است که باید در این زمنیه بررسی صورت گیرد.

وی افزود: باتوجه به گذشت پنج سال از انتخابات هیئت رئیسه نظام دامپزشکی ضروری است وزارت جهاد کشاورزی در کمترین زمان ممکن نسبت به برگزاری انتخابات اقدام کنند.

مهاجر ادامه داد: طبق قانون تاسیس سازمان نظام دامپزشکی آمده است انتخابات این سازمان بلافاصله بعد از پایان دوره باید برگزار شود.

علی اصغر یوسف نژاد نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس با اشاره به اینکه اصل قانون نظام دامپزشکی مورد تایید است و مشکلی ندارد گفت: اینکه صلاحیت افراد و متصدیان دارای مسائلی هستند باید از طریق بخش های مرتبط مسائل مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.

 

مرجع: مهر