مورخ:[1396-11-23 13:32:01]
»اختصاصی/مازنداصناف گزارش می‌دهد
»ابطال کارت بازرگانی 79 بدهکار مالیاتی در مازندران

بر اساس لیست ارائه شده توسط اداره کل گمرکات و اداره کل امور مالیاتی مازندران و دستور مقامات قضایی و با تصمیم اتخاذ شده از سوی اعضای کمیته پالایش کارت‌های بازرگانی، این افراد به‌عنوان بدهکاران مالیاتی شناخته شده و کارت‌های بازرگانی آنان باطل شده است.

ابطال کارت بازرگانی 79 بدهکار مالیاتی در مازندران

محمد محمدپور در گفت‌وگو با خبرنگار مازند اصناف اظهار کرد: بر اساس گزارش و بررسی‌های انجام شده توسط اعضای کمیته پالایش کارت‌های بازرگانی استان مازندران، تعداد 79 کارت بازرگانی باطل شده است.

وی با اعلام این مطلب افزود: بر اساس لیست ارائه شده توسط اداره کل گمرکات و اداره کل امور مالیاتی مازندران و دستور مقامات قضایی و با تصمیم اتخاذ شده از سوی اعضای کمیته پالایش کارت‌های بازرگانی، این افراد به‌عنوان بدهکاران مالیاتی شناخته شده و کارت‌های بازرگانی آنان باطل شده است.


رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با اعلام اینکه اسامی این افراد به دفتر واردات گمرک کشور، اداره کل مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌منظور توقف فعالیت‌شان در سامانه‌های تجاری کشور اعلام شده است، خواستار همکاری همه دستگاه‌های مرتبط با موضوع کارت بازرگانی در ارائه گزارش به‌موقع در جهت رصد فعالیت صحیح دارندگان کارت بازرگانی شد.


پایان پیام/