مورخ:[1396-10-23 00:09:01]
»
»موافقت سازمان بنادر و دریانوردی با ساخت بندر پشتیبانی پرورش ماهی در استان مازندران

مدیر کل بنادر و دریانوردی استان مازندران از موافقت سازمان بنادر و دریانوردی با ساخت بندر پشتیبانی پرورش ماهی در قفس در استان مازندران در منطقه لاریم شهرستان جویبار خبر داد.

موافقت سازمان بنادر و دریانوردی با ساخت بندر پشتیبانی پرورش ماهی در استان مازندران

به گزارش مازند اصناف محمد تقی انزان پور از موافقت سازمان بنادر و دریانوردی با ساخت بندر پشتیبانی پرورش ماهی در قفس در استان مازندران در منطقه لاریم شهرستان جویبار خبر داد.

وی با اعلام این مطلب افزود : بر اساس مجوز صادره از سوی کمیته صدور مجوز سازه های دریایی سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان شیلات ایران مجاز است نسبت به احداث دو موج شکن جمعا به طول ۷۶۰ متر، راه دسترسی سنگی به طول ۱۰۰ متر و راه دسترسی شمع و عرشه به طول ۳۲۷ متر و عرض ۷ متر اقدام نماید.

مدیر کل بنادر و دریانوردی استان مازندران  خاطرنشان کرد: این مجوز به استناد بند ۲۲ ماده ۳ فصل دوم آیین نامه سازمان بنادر و دریانوردی مصوب سال ۱۳۴۸ مجلسین و ماده واحده مصوب ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی، صرفاً جهت متقاضی صادر گردیده و بدون هماهنگی این سازمان ، قابل واگذاری به سایر افراد حقیقی و حقوقی نمی باشد .

  انزان پور با اشاره به وظایف حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی در بخش سواحل خاطر نشان کرد : به منظور حفاظت از خط سواحل کشور از آسیب های ناشی از ساخت و سازهای غیر اصولی مربوط به تأسیسات دریایی و بندری ، کلیه متقاضیان اعم از حقیقی و حقوقی می بایست از طریق مراجعه به سامانه جامع مدیریت و نظارت بر سواحل کشور نسبت به دریافت مجوزهای تأسیس و بهره برداری از این سازمان اقدام نمایند.


روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران