مورخ:[1396-09-14 14:57:01]
»
»هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری مازندران به‌روایت تصویر

هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری مازندران برگزار شد.

هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری مازندران به‌روایت تصویر

به گزارش مازند اصناف هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری مازندران و سومین نمایشگاه فن بازار استان در دانشکده فنی پسرانه محمد باقر(ع) ساری برگزار شد.