مورخ:[1396-08-23 03:11:01]
»
»گزارش تصویری از معرفی نرم افزار کلید برای مشاورین املاک مازندران

نرم افزار کلید ویژه دفاتر مشاور املاک در نشستی با اعضای این صنف معرفی و آموزش داده شد.

گزارش تصویری از معرفی نرم افزار کلید برای مشاورین املاک مازندران

به گزارش مازند اصناف؛ نرم افزار کلید ویژه دفاتر مشاور املاک در نشستی با اعضای این صنف معرفی و آموزش داده شد.

مرجع: عصر ساری