مورخ:[1396-03-19 03:03:01]
»
»پلمب دو واحد قصابی متخلف بهداشتی در مرکز مازندران

دو واحد قصابی در ساری بدلیل کشتار غیر مجاز دام و عرضه غیر بهداشتی گوشت توسط دامپزشکی ساری پلمب شد.

پلمب دو واحد قصابی متخلف بهداشتی در مرکز مازندران

به گزارش مازند اصناف به نقل از عصرساری، در پی بازدیدهای کارشناسی بازرسان بهداشتی دامپزشکی دو واحد قصابی در ساری به دلیل کشتار غیرمجاز دام و رعایت نکردن موازین بهداشتی به مراجع قضایی معرفی و با پیگیری‌های صورت گرفته پلمب شدند.
کبیری رئیس اداره دامپزشکی ساری اظهار کرد: شهروندان با توجه به بیماری تب هموراژیک کریمه و کنگو، قبل از خرید گوشت به مهر و برچسب دامپزشکی توجه نمایند و در صورت عدم مشاهده مهر و برچسب با اداره دامپزشکی تماس حاصل نمایند.