مورخ:[1396-03-16 17:10:01]
»
»گزارش تصویری از نشای سنتی برنج در سوادکوه

نشای برنج از سخت‌ترين و طاقت‌فرساترين كارهای كشاورزی به حساب می‌آيد.

گزارش تصویری از نشای سنتی برنج در سوادکوه

به گزارش مازند اصناف کشت برنج از اواخر فروردین ماه و نشای برنج كه در اواخر ارديبهشت‌ماه آغاز می‌شود و در اواسط خرداد پایان می یابد، از سخت‌ترين و طاقت‌فرساترين كارهای كشاورزی به حساب می‌آيد و مردان و زنان سوادکوهی در مناطق مختلف این شهرستان بايد پا در آب، دانه دانه نشاهای برنج را در خاک فرو كنند.

بر اساس اسناد مكتوب، كشت برنج در ایران پس از تسلط اعراب به ایران، رونق گرفته است و در عصر حاضر، بیشترین کشت برنج در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان انجام می‌گيرد و از مراكز عمده كشت و توليد برنج در ايران به شمار می‌روند.

ﺷﺎﻟﯿﺰارها و ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﺎﻟیکاری، ﯾﮑﯽ از آن ﺟﺎذبه‌های هيجان اﻧﮕﯿﺰ شهرستان سوادکوه است.

نشاء سنتی برنج در سوادکوه