مورخ:[1392-01-18 14:52:01]
»تکنوکراسی عامل اصلی آسیب پذیری اقتصاد
»چگونه یک سیاست تاریخ مصرف گذشته ی وارداتی بر بدنه ی اقتصاد کشور لطمه وارد کرد


با توجه صحبت های مقام معظم رهبری و گوشزد کردن عواقب تکنوکراتی برای کشور ، دولت آینده بیشتر از پیش مراقب نفوذ این پدیده در بدنه ی خود باشد.

چگونه یک سیاست تاریخ مصرف گذشته ی وارداتی بر بدنه ی اقتصاد کشور لطمه وارد کرد

به گزارش نجبا و به نقل از  بلاغ/محمد قنبرنیاء - سال 91 به پایان رسید و به واسطه ی تحریم های سخت علیه جمهوری اسلامی این سال به یکی از بدترین سالهای اقتصادی کشورمان تبدیل شد.

البته نقش اقتصاد مقاومتی در کاهش اثرات سوء این تحریم ها چنان غیر قابل انکار بود که نشریه ای آمریکایی نشنال اینترست در گزارشی به آن اعتراف کرد هر چند اگر مردم کشورمان بیشتر به طرح اقتصاد مقاومتی بها میدادند و کمی به آن توجه میکردند اکنون در وضعیت بهتری بودیم و دیگر اثرات تحریم علیه کشورمان واضح نبود.

 البته این امر مشکلی ریشه ای است و به همین بهانه رهبر معظم انقلاب ابتدای سال جاری با سخنان خود اشاره ی به این موضوع داشتند و به طور مستقیم به ریشه ای مشکلات اشاره کردند.

 تکنوکراسی یا به تعبیر پارسی فن سالاری  نکته ی بود که مقام معظم رهبری در سخنان خود در حرم رضوی آنرا دلیل آسیب پذیری  اقتصاد کشور در برابر تحریم ها عنوان کردند.

این واژه هر چند برای سیاست مداران کلیشه ای است اما برای عموم شاید جالب باشد تا بدانند که چگونه یک سیاست تاریخ مصرف گذشته ی وارداتی بر بدنه ی اقتصاد کشور لطمه وارد کرد.

برای درک بهتر مطلب بهتر است ابتدا به مفهوم تکنوکراتی پرداخته شود.تکنوکراسی در واقع یک نوع فن سالاری و تکنیک گرایی در اداره ی امور کشور است به نوعی که در این منوال مهمترین خصیصه هدف و نتیجه ی کار است که به هر نحوی باید مطلوب از آب درآید به هر نحوی (!).پنج رکن اصلی تکنوکراتی شامل 1_ نخبه گرایی 2_عقل ابزاری 3_هدف گرایی 4_علم گرایی 5_تخصص گرایی است.

("به دیگر سخن فن‌سالاری به مفهوم هواداری از رهبری ارباب فن است که بر ماشینیسم و دانش فنی و مهارت‌های فناورانه تکیه دارد و همان‌ها یعنی مهندسان، دانشمندان و تکنوکرات‌ها باید فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی را رهبری کنند.)"1

سکولاریسم دریچه ای ورود به وادی تکنوکراتی است .به بیان روشن تکنوکراتی از سکولاریسم منشا میگیرد و هر تکنوکراتی یک سکولار است.

نظریه ای تکنوکراسی زاده ی قرن بیستم است و به دلیل آنکه آنچنان کارآمد جلوه نداد و نتوانست خود را با نیاز های روز حکومت ها تطبیق دهد در آرشیو سیاستهای غربی ماند و رشد چندانی نداشت.

این نظریه دارای یک مشکل اساسی و بنیادی است و آن اینکه هر فرد متخصصی  میتواند وارد این سیستم شود حال دارای هر ویژگی منفی که باشد خواه یک متخصص بی دین خواه یک متخصص غیر نرمال و هر تعریف دیگری .... در واقع مهمترین معیار برای انتخاب مدیران در این نظریه فن سالاری اشخاص است  و برای دیگر مولفه های انسانی ، اخلاقی و دینی فیلتری وجود ندارد.

شاید این پدیده در ابتدا برای حکومت های غربی مفید واقع شده باشد اما به مرور رنگ باخته و جای خود را به سیاست ها نو دادند.شروع این پدیده در کشور ما مربوط میشود به دولت بازرگان.

او که یک اسلام گرای راستگرا بود معتقد به اندیشه ای سکولاریسم بود، به همین جهت اکثریت کابینه ی موقت خود را از اعضای حزب نهضت آزادی انتخاب کرد و سمت های پایین دست را به انقلابیون سپرد.

تکنوکراتی در دولت بنی صدر در حد یک شعار باقی ماند زیرا سدی به نام شهید رجایی  به خوبی در مقابل اندیشه های سیاسی کج بنی صدر مقابله میکرد اما اوج تنوکراسی در کشور را باید به دولت سازندگی نسبت داد.به نظر میرسد در آن زمان دولت مردان معتقد بودند که نظریه ای تکنوکراسی همچنان در غرب مفید واقع شده است و این بزرگترین اشتباه دولت مردان در آن زمان بود.

زیرا حتی اگر به زعم آنان این نظریه همچنان تا آن زمان در غرب مثمر ثمر واقع شده باشد وقوع انقلاب مقدس اسلامی در سال 57 خط بطلانی بر کارآمدی این نظریه در کشورمان کشید و پرونده ی آنرا بست.

با این حال حضور مدیران معلوم الحالی که از ابتدای دولت سازندگی تا همین اواخر که بر سر کار بودند زیان های بسزایی بر بدنه ای اقتصاد کشور وارد کرد.

البته نباید این پدیده را تنها مختص به دولت سازندگی دانست و به نظر میرسد تکنوکراتیک عارضه ای است که در اواخر عمر دولت ها به سراغ کشور می آید البته این پدیده به مرور بعد از دولت سازندگی در کشور کم رنگ تر شده است اما قبول اینکه در دولت های اصلاحات و دولت فعلی این پدیده به روی کار نیامده است کمی مشکل است.

حال امید آن میرود با توجه صحبت های مقام معظم رهبری و گوشتزد کردن عواقب تکنوکراتی برای کشور ، دولت آینده بیشتر از پیش مراقب نفوذ این پدیده در بدنه ی خود باشد.