مورخ:[1394-09-02 11:23:01]
»اختصاصی/ مازند اصناف گزارش می دهد
»ضبط و معدوم سازی کالا، عاقبت عدم رعایت قانون از سوی یک شرکت تولیدی روغن در سوادکوه

عدم رعایت قانون در تولید و ساخت از سوی یک شرکت تولیدی روغن در سوادکوه، با صدورحکم ضبط کالای غیر استاندارد و معدوم سازی آن همراه شد.

ضبط و معدوم سازی کالا، عاقبت عدم رعایت قانون از سوی یک شرکت تولیدی روغن در سوادکوه

به گزارش خبرنگار مازند اصناف؛ عدم رعایت قانون در تولید و ساخت از سوی یک شرکت تولیدی روغن در سوادکوه، با صدورحکم ضبط کالای غیر استاندارد و معدوم سازی آن همراه شد.

این گزارش حاکی است، در پی دریافت گزارش از بازرسان و یژه بهداشت و درمان مازندران مبنی بر عدم رعایت فرمول ساخت روغن مایع سرخ کردنی (900 میلی لیتری) و در نتیجه عدم مطابقت شیمیایی ( بالاتر از حد مجاز بودن عدد پراکسید 4/4 به جای حداکثر2) با استاندارد ملی ایران از سوی یک شرکت تولیدی در شهرستان سوادکوه، پرونده ای در این رابطه تشکیل و جهت بررسی تکمیلی به اداره تعزیرات حکومتی این شهرستان ارسال شد.


به گزارش خبرنگار ما، رئیس شعبه تعزیرات حکومتی سواد کوه با بررسی موضوع و با توجه به اهمیت موضوع در وقت فوق العاده با احضار مدیریت این شرکت و اخذ آخرین دفاعیات وی و با بررسی و مداقه در مستندات و مدارک موجود در پرونده و اخذ نظریات تکمیلی کارشناسی و با  احراز بودن تخلف منتسبه حکم به ضبط کالای تولید و معدوم سازی آن را صادر نمود.


گفتنی است روغن های با عدد پر اکسید بالاتر از حد مجاز تعیین شده که حین استفاده سبب تولید مواد سمی در روغن شده که عامل بسیاری از  بیماری ها بویژه  قلبی و عروقی می گردد.

 

انتهای پیام/