مورخ:[1394-07-16 01:53:01]
»اختصاصی/ مازند اصناف گزارش می دهد
»گزارش تصویری از برگزاری همایش پلیس، امنیت و اصناف در ساری

عصر امروز همایش پلیس، امنیت و اصناف در ساری برگزار شد.

گزارش تصویری از برگزاری همایش پلیس، امنیت و اصناف در ساری

به گزارش خبرنگار مازند اصناف؛ عصر امروز همایش پلیس، امنیت و اصناف در ساری برگزار شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انتهای پیام/

عکس از مجتبی قربانی