مورخ:[1394-05-26 21:31:01]
»
»تصاویر/بازدید فرماندار گلوگاه از وضعیت ذخیره میوه در سردخانه‌ها

 

فرماندار و مدیر جهادکشاورزی گلوگاه از وضعیت ذخیره میوه هلو و شلیل در سردخانه ستاره درخشان گلوگاه بازدید و مسائل و مشکلات پیش روی سردخانه داران را بررسی کردند.


 

تصاویر/بازدید فرماندار گلوگاه از وضعیت ذخیره میوه در سردخانه‌ها

به گزارش مازنداصناف