اخبار مازند اصناف پایگاه اطلاع رسانی اصناف مازندران - کد خبر : 917 مورخ:[1391-05-21 16:23:01]
رسوایی های مهاجرانی لندن نشین ادامه دارد!

رسوایی های مهاجرانی لندن نشین ادامه دارد!

چندی پیش اکبر عطری، عضو شورای پیشین دفتر تحکیم وحدت در یکی از برنامههای صدای آمریکا به این موضوع اشاره کرد که عطاء الله مهاجرانی، وزیر فرهنگ و ارشاد، دولت اصلاحات از نظر اخلاقی مشکل زیادی دارد. این صحبتهای اکبر عطری از اعضای پیشین دفتر تحکیم وحدت، باعث شد که بسیاری از مخاطبینی که با سابقه اخلاقی مهاجرانی آشنا نبودند به مسائل تازهای دراین باره پی ببرند و در سابقه اخلاقی مهاجرانی دقت نظر بیشتری داشته باشند.

علی فرازمند
به گزارش نجبا -این موضوع تا به امروز از گوشه و کنار باز هم ادامه داشته تا اینکه به تازگی رنج نامهای از یکی از همسران سابق عطاء الله مهاجرانی منتشر شده که درآن مسائل قابل توجهی دیده میشود که نشان دهنده وجود موارد عدیده غیراخلاقی درکارنامه زندگی  وزیر وزارتخانهای است که ارشاد و فرهنگ اسلامی نام گرفته!
همسر این وزیر فراری که به تازگی از لندن به عنوان خانه خود یاد کرده در نامهای که رئیس قوه قضائیه نوشته است صراحتا از اصرار مهاجرانی برای حمایت از پروژه او در سال 1379 که مربوط به گفتوگوی تمدنها بوده، سخن به میان میآورد و این مسئله را آغازی برای اصرارهای عطاء الله مهاجرانی برای ازدواج با خود بیان میکند و این در حالی است که این زن همسر داشته و حتی از مهاجرانی این سئوال را درآن زمان میپرسد که چگونه از یک زن شوهردار چنین تقاضایی دارد؟
همسر سابق مهاجرانی، در ادامه صراحتا به این مسئله اشاره میکند که مهاجرانی پس از دعوت او به طلاق از همسر اولش، درابتدا با نوشتن غزلهای عاشقانه که به تدریج تعداد آنها به 200 قطعه میرسد و سپس در ادامه با فشار برای صحبت با خانواده او، به ازدواج با این فرد پافشاری کرده است. بر طبق این نامه حتی کار به جایی میرسد که وزیر فرهنگ و ارشاد دوره اصلاحات از زندگی همسر قبلی خود در مقابل نویسنده این نامه بیزاری میجوید و ادعای داشتن حس علاقهای شدید به این خانم میکند.
در ادامه این نامه آورده شده که به هر ترتیب مهاجرانی پس از رفت وآمدهای فراوان به خانه نویسنده نامه موفق به راضی کردن خانواده او میشود و به این ترتیب این عقد در جایی ثبت نمیشود و مهاجرانی قول میدهد که دو ماه بعد از خواندن صیغه محرمیت و پرداخت مهریه عقد را ثبت کند. همسر سابق جناب وزیر ارشاد اصلاحات، درنامه خود درباره ارتباط زناشویی مهاجرانی با او در طول این دو ماه صحبت میکند و از قرار معلوم عطاء الله پس از این دوماه به یکباره منکر این ازدواج و حتی کاغذی میشود که به عنوان سند در هنگام خوانده شدن محرمیت در اختیار این فرد قرار داده! به هر صورت پس از کشمکشهای فراوان و تهدیدهای چندین باره مهاجرانی، وزیر ارشاد سابق دولت اصلاحات، در جلسهای خصوصی حاضر به پذیرش کار انجام شده میشود و حتی دوباره از این خانم درخواست بازگشت به دوران قبل را دارد که پس از این حرفها، از کشور فرار میکند و حالا این فرد مانده و سوء استفادهای که بر اساس مدارک و اسناد عطاء الله مهاجرانی از او کرده است!
در این میان آنچه که در بالا بیان شد خلاصهای است از رنج نامه یکی از همسران سابق وزیری که ظاهرا به دلیل برعهده داشتن مسئولیت وزارتخانهای همچون فرهنگ و ارشاد اسلامی باید فردی اخلاق محور باشد که این موضوع هم از سوی افراد نزدیک به او رد میشود و هم از سوی دوستان اصلاحاتی او یعنی افرادی همچون اکبر عطری!
به نظر میرسد که عطاءالله مهاجرانی که این روزها در لندن به گفته خود او، نیمه دوم عمرش را سپری میکند در دوران وزارت خود بدون توجه به هیچ معیاری دست به رفتارهایی زده که نشان از عمق بحران اخلاقی در او بوده است. تقاضای ازدواج از یک زن متاهل، تحت فشار قرار دادن او و خانوادهاش، قولهای فریبنده و در نهایت سوء استفاده و رها کردن این فرد، همه و همه نشان از یک بیبندوباری اخلاقی دارد که از قرار معلوم عطاء الله مهاجرانی حتی بنا بر مصلحت شغلیاش حاضر به کنار گذاشتن آن نبوده و همین مسئله سبب شده که بلافاصله پس خروجش، این رسواییهای اخلاقی گام به گام منتشر شود. انتشار این رسواییها پس از خروج او نشان از نفوذ مهاجرانی برای تحت فشار قرار دادن این افراد دارد. چرا که به نظر میرسد این افراد از ترس او تاکنون چنین کاری را انجام ندادهاند. علاوه بر این، سئوالی که در این میان مطرح میشود این است که چرا فردی با داشتن این ویژگیهای اخلاقی در چنین سمت مهمی در دوره اصلاحات گمارده شد؟ آیا این فرد میتوانسته در وزارتخانه مهمی همچون فرهنگ، برای فرهنگ و هویت بومی این کشور که تمام اجزای آن بر اساس ریشههای اخلاقی-اسلامی شکل گرفته کاری کند؟
این سئوالات و بسیاری از سئوالات دیگر از جمله مسائلی است که با توجه به وضعیت اخلاقی عطاء الله مهاجرانی همچنان مطرح میشود و حتی پاسخ و بررسی آنها میتواند دلایل رفتارهای عجیب و غریب مهاجرانی در دوره وزارتش باشد. وزارتی که هر روز عرصه فرهنگی کشور را با التهابی تازه و تناقضی با فرهنگ بومی کشور روبه رو میکرد و همین مسئله باعث دادن هزینههای فراوانی در حوزه فرهنگ در این دوره شد.
 


» برچسب ها :مطالب مشابه


مطالب تصادفی

Go to TOP
طراحی و پیاده سازی : کیمیا سامانه
داده پرداز کیمیا