اخبار مازند اصناف پایگاه اطلاع رسانی اصناف مازندران - کد خبر : 18329 مورخ:[1394-03-20 16:23:01]
تغییرات قیمت ۲۴ نوع محصول کشاورزی
مرکز آمار اعلام کرد

تغییرات قیمت ۲۴ نوع محصول کشاورزی

مرکز آمار ایران با اعلام وضعیت تغییرات قیمت برخی محصولات کشاورزی از افزایش ۳۰ تا ۸۵ درصدی دستمزد کارگران شاغل در این بخش خبر داد.

به گزارش مازند اصناف، مرکز آمار ایران تغییرات قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در سال ۱۳۹۳ را اعلام کرد. بر این اساس، قیمت برخی اقلام کشاورزی، محصولات دامی و دستمزد کارگران شاغل در این بخش افزایش داشته است.محصولات کشاورزی (غلات گندم)

در سال ۱۳۹۳ قیمت فروش آزاد یک کیلوگرم گندم در کل کشور ۱۰۴۵۴.۳ ریال بوده است. قیمت فروش این محصول نسبت به سال ۹۲، افزایشی برابر ۳۷.۷ درصد داشته است.


جو

در سال ۱۳۹۳ قیمت فروش یک کیلوگرم جو در کل کشور به ۸۷۴۱.۳ ریال بوده است. قیمت فروش جو ۳۳.۷ درصد نسبت به سال ۹۲ افزایش داشته است.شلتوک

در سال ۱۳۹۳ قیمت فروش یک کیلوگرم شلتوک در کل کشور به رقم ۲۳۳۶۱.۳ ریال رسید. قیمت فروش این محصول در سال مورد بررسی نسبت به سال ۹۲ کاهشی معادل ۰.۶ درصد نشان می‌دهد.ذرت دانه‌ای

در سال ۱۳۹۳ قیمت فروش یک کیلوگرم ذرت دانه‌ای در کل کشور ۱۱۵۰۳.۲ ریال بوده است. قیمت فروش این محصول نسبت به سال ۹۲ معادل ۴۶.۶ درصد افزایش داشته است.حبوب - نخود

قیمت فروش یک کیلوگرم نخود در سال ۱۳۹۳ در کل کشور ۱۹۱۵۳.۹ ریال بوده است. قیمت فروش این محصول در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ کاهشی برابر با ۲۴.۴ درصد داشته است.


عدس

در سال ۱۳۹۳ قیمت فروش یک کیلوگرم عدس در کل کشور به رقم ۲۸۲۶۶.۵ ریال رسید. قیمت فروش این محصول نسبت به سال ۹۲ با افزایشی معادل ۱۰.۰ درصد روبرو بوده است.دانه‌های روغنی (آفتابگردان روغنی)

قیمت فروش یک کیلوگرم آفتابگردان روغنی در سال ۱۳۹۳ در کل کشور ۱۵۱۱.۹ ریال بوده است. قیمت فروش این محصول نسبت به سال ۹۲، کاهشی معادل ۳۶.۲ درصد داشته است.کلزا

قیمت فروش یک کیلوگرم کلزا در سال گذشته در کل کشور ۱۸۶۳۳.۶ ریال بوده است. قیمت فروش این محصول نسبت به سال ۹۲ معادل ۱۴.۰ درصد افزایش داشته است.


محصولات لیفی (پنبه وش)

همچنین در سال ۱۳۹۳ قیمت فروش یک کیلوگرم پنبه وش در کل کشور ۲۲۸۷۵.۴ ریال بوده است. قیمت فروش این محصول نسبت به سال ۹۲ کاهشی معادل با ۳.۶ درصد داشته است.محصولات جالیزی (هندوانه)

بر پایه این گزارش، در سال ۱۳۹۳ قیمت فروش یک کیلوگرم هندوانه در کل کشور ۳۷۸۶.۰ ریال بوده است. قیمت فروش این محصول در سال مورد بررسی نسبت به سال ۹۲، کاهشی برابر با ۶.۳ درصد داشته است.خربزه

در سال مورد بررسی قیمت فروش یک کیلوگرم خربزه در کل کشور ۶۴۵۳.۱ ریال بوده است. قیمت فروش این محصول نسبت به سال ۹۲ با افزایشی معادل ۱۱.۷ درصد روبرو بوده است.خیار

قیمت فروش یک کیلوگرم خیار در سال ۹۳ در کل کشور به رقم ۹۸۷۵.۹ ریال رسید. قیمت فروش خیار نسبت به سال ۹۲ با کاهشی معادل ۷.۷ درصد روبرو بوده است.سبزی‌ها (سیب‌ زمینی)

در سال ۱۳۹۳ قیمت فروش یک کیلوگرم سیب‌زمینی در کل کشور ۸۱۹۵.۰ ریال بوده است. قیمت فروش این محصول در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۹۲ معادل ۳۳.۹ درصد کاهش داشته است.گوجه‌ فرنگی

همچنین در سال ۱۳۹۳ قیمت فروش یک کیلوگرم گوجه‌فرنگی در کل کشور ۴۹۰۷.۵ ریال بوده است. قیمت فروش این محصول در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۹۲ معادل ۳۰.۶ درصد کاهش داشته است.بادمجان

در سال ۱۳۹۳ قیمت فروش یک کیلوگرم بادمجان در کل کشور ۶۸۹۰.۳ ریال بوده است. قیمت فروش این محصول نسبت به سال ۹۲ معادل ۱۱.۷ درصد افزایش داشته است.پیاز

در سال مورد بررسی قیمت فروش یک کیلوگرم پیاز در کل کشور ۷۱۷۸.۰ ریال بوده است. قیمت فروش این محصول در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۹۲ معادل ۱۶.۱ درصد افزایش داشته است.محصولات علوفه‌ ای (یونجه)

طبق اعلام مرکز آمار، در سال ۱۳۹۳ قیمت فروش یک کیلوگرم یونجه در کل کشور ۶۴۹۸.۵ ریال بوده است. قیمت فروش این محصول نسبت به سال ۹۲ معادل ۲۱.۷ درصد افزایش داشته است.شبدر خشک

در سال ۱۳۹۳ قیمت فروش یک کیلوگرم شبدر در کل کشور ۵۹۶۱.۵ ریال بوده است. قیمت فروش این محصول در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۹۲ معادل ۱۵.۲ درصد افزایش داشته است.میوه‌ های هسته‌ دار (زردآلو)

در سال ۱۳۹۳ قیمت فروش یک کیلوگرم زردآلو در کل کشور ۵۲۵۸۱.۱ ریال بوده است. قیمت فروش زردآلود نسبت به سال ۹۲ با افزایشی معادل با ۹۰.۵ درصد روبرو بوده است.هلو

در سال ۱۳۹۳ قیمت فروش یک کیلوگرم هلو در کل کشور ۲۷۶۰۰.۷ ریال بوده است. قیمت فروش این محصول نسبت به سال ۹۲ معادل ۴۴.۲ درصد افزایش داشته است.


میوه‌ های دانه‌دار (سیب درختی)

قیمت فروش یک کیلوگرم سیب درختی در سال ۱۳۹۳ در کل کشور ۱۵۱۹۴.۲ ریال بوده است. قیمت فروش این محصول در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۹۲ برابر با ۱۰.۸ درصد افزایش داشته است.مرکبات (پرتقال)

در سال ۱۳۹۳ قیمت فروش یک کیلوگرم پرتقال در کل کشور ۱۷۱۹۰.۳ ریال بوده است. قیمت فروش این محصول در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۹۲ با افزایش معادل با ۱۴۴.۱ درصد روبرو بوده است.نارنگی

در سال ۱۳۹۳ قیمت فروش یک کیلوگرم نارنگی در کل کشور ۱۴۲۱۸.۲ ریال بوده است. قیمت فروش این محصول نسبت به سال ۹۲ معادل ۱۲۸.۴ درصد افزایش داشته است.دام و فرآورده‌ های دامی (دام گوسفند و بره زنده‌ پرواری)

در سال مورد بررسی قیمت فروش یک کیلوگرم گوسفند و بره به صورت زنده در کل کشور ۱۰۶۹۹۰.۲ ریال بوده است. قیمت فروش آن نسبت به سال ۹۲ برابر با ۰.۹ درصد افزایش داشته است.


گاو و کمتر از دو سال پرواری

در سال ۱۳۹۳ قیمت فروش یک کیلوگرم گاو کمتر از دو سال پرواری به صورت زنده در کل کشور ۱۰۷۱۷۹.۷ ریال بوده است. قیمت فروش این محصول در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۹۲ برابر با ۱.۴ درصد کاهش داشته است.فرآورده‌های دامی - پشم گوسفند (شسته نشده)

در سال ۱۳۹۳ قیمت فروش یک کیلوگرم پشم گوسفند (شسته نشده) در کل کشور ۲۲۸۶۸.۵ ریال بوده است. فروش آن در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۹۲ با افزایشی معادل با ۸۴.۲ درصد روبرو بوده است.شیر گوسفند (چرخ نکرده)

در سال ۱۳۹۳ قیمت فروش یک کیلوگرم شیر گوسفند به صورت چرخ نکرده در کل کشور ۲۴۹۵۳.۵ ریال بوده است که نسبت به سال ۹۲ با افزایش برابر با ۱۹.۴ درصد روبرو بوده است.


شیر گاو (چرخ نکرده)

در سال ۱۳۹۳ قیمت فروش یک کیلوگرم شیرگاو در کل کشور ۱۱۱۱۹.۲ ریال بوده است که نسبت به سال ۹۲ با افزایشی برابر با ۱۳.۳ درصد روبرو بوده است.خدمات کشاورزی - خدمات ماشینی (شخم زمین زراعی آبی با تراکتور)

در سال ۱۳۹۳ هزینه یک‌ بار شخم یک هکتار زمین زراعی آبی با تراکتور در کل کشور ۹۶۹۰۷۲.۴ ریال بوده است. متوسط هزینه انجام این خدمت نسبت به سال ۹۲ معادل ۲۰.۴ درصد افزایش داشته است.شخم زمین زراعی دیم با تراکتور

در سال مورد بررسی هزینه یک بار شخم یک هکتار زمین زراعی دیم با تراکتور در کل کشور ۶۴۳۴۰۲.۱ ریال بوده است. متوسط هزینه انجام این خدمت نسبت به سال ۹۲ معادل ۵.۰ درصد افزایش داشته است.دیسک زمین آبی با تراکتور

در سال ۱۳۹۲ هزینه یک‌بار دیسک یک هکتار زمین زراعی آبی با تراکتور در کل کشور ۶۶۳۳۲۶.۱ ریال بوده است. متوسط هزینه انجام این خدمت نسبت به سال ۹۲ معادل ۶۹.۴ درصد افزایش داشته است.دیسک زمین دیم با تراکتور

در سال مورد بررسی هزینه یک‌بار دیسک یک هکتار زمین زراعی دیم با تراکتور در کل کشور ۴۷۱۴۰۰.۹ ریال بوده است. متوسط هزینه انجام این خدمت نسبت به سال ۹۲ معادل ۵۹.۴ درصد افزایش داشته است.خدمات نیروی انسانی - کارگر میوه چین (مرد)

در سال ۱۳۹۳ دستمزد روزانه یک نفر کارگر میوه‌چین مرد در کل کشور ۴۳۳۳۵۹.۸ ریال بوده است. سطح این دستمزد نسبت به سال ۹۲ معادل ۳۶.۷ درصد افزایش داشته است.


کارگر میوه‌چین (زن)

در سال مورد بررسی دستمزد روزانه یک نفر کارگر میوه‌چین زن در کل کشور ۲۸۴۳۱۰.۹ ریال بوده است. سطح این دستمزد نسبت به سال ۹۲ معادل ۳۷.۵ درصد افزایش داشته است.


دروگرد غلات (مرد)

در سال ۱۳۹۳ دستمزد روزانه یک نفر کارگر دروگر غلات مرد در کل کشور ۶۳۱۷۶۸.۷ ریال بوده است. به طور متوسط سطح این دستمزد نسبت به سال ۹۲ معادل ۸۴.۹ درصد افزایش داشته است.


کارگر وجین‌ کار و تنک‌ کار (مرد)

در سال ۱۳۹۳ دستمزد روزانه یک نفر کارگر و جین‌کار و تنک‌کار مرد در کل کشور ۴۴۴۰۴۲.۱ ریال بوده است. متوسط سطح این دستمزد نسبت به سال ۹۲ معادل ۳۰.۷ درصد افزایش داشته است.کارگر و جین‌ کار و تنک‌ کار (زن)

در سال مورد بررسی دستمزد روزانه یک نفر کارگر و جین‌کار و تنک‌کار زن در کل کشور ۳۱۸۳۱۲.۰ ریال بوده است. این دستمزد به طور متوسط نسبت به سال ۹۲ معادل ۳۵.۷ درصد افزایش داشته است.

 

 

 

منبع: بازار خبر


» برچسب ها : , تغییرات , قیمت , ۲۴ , نوع , محصول , کشاورزی , تغییرات , قیمت , ۲۴ , نوع , محصول , کشاورزیمطالب مشابه


مطالب تصادفی

Go to TOP
طراحی و پیاده سازی : کیمیا سامانه
داده پرداز کیمیا