اخبار مازند اصناف پایگاه اطلاع رسانی اصناف مازندران - کد خبر : 17688 مورخ:[1394-02-24 16:51:01]
 کارگاه آموزشی معرفی سامانه اطلاعات معاملات خودروی کشور برگزار شد

کارگاه آموزشی معرفی سامانه اطلاعات معاملات خودروی کشور برگزار شد

کارگاه آموزشی با موضوع معرفی طرح وآشنایی واحدهای صنفی با سامانه اطلاعات معاملات خودروی کشور  در اتاق اصناف مرکز استان مازندران برگزار گردید.

 به گزارش مازند اصناف، کارگاه آموزشی باموضوع معرفی طرح وآشنایی واحدهای صنفی باسامانه اطلاعات معاملات خودروی کشور با حضور اعضای صنف نمایشگاه داران اتومبیل شهرستان ساری در اتاق اصناف مرکز استان مازندران برگزار گردید.

 

موسی فلاح رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه داران اتومبیل شهرستان ساری ضمن خوش آمدگویی به اعضای صنف و میهمانان اعزام از تهران با اشاره به بخشنامه صادره از سوی اتاق اصناف ایران مبنی برضرورت همکاری واحدهای صنفی در استفاده از سامانه خودرو جهت ثبت قرارداد ها در سامانه خواستار مشارکت هرچه بیشتر نمایشگاه داران در این امرشدند.

 

منصوری نماینده اتاق اصناف ایران در کمیسیون تخصصی خودرو نیزبا تاکید برضرورن همکاری واحدهای صنفی در اجرای این طرح به مزایای حاصل از عملیاتی شدن سامانه توضیحاتی راارائه نمود.  

 

معرفی طرح وآشنایی واحدهای صنفی باسامانه اطلاعات معاملات خودروی کشور درساری

 

 

قادری مدیر سامانه ضمن تاکید برضرورت همکاری واحدهای صنفی به استناد مصوبات ودستورالعمل های صادره از سوی اتاق اصناف ایران به اقدامات انجام شده در خصوص آماده سازی زیرساختهای لازم جهت بهره برداری ازسامانه خودرو،همچنین اهداف طرح وسامانه از جمله اعتمادسازی عمومی ،مکانیزه کردن فعالیتهای واحدهای صنفی ،یکپارچه سازی اطلاعات واحدهای صنفی،یکسان سازی روش انجام معاملات،جلوگیری ازفعالیت واحدهای غیرمجاز ،شفاف سازی اطلاعات، امنیت اطلاعات سامانه،ایجاد دسترسی لازم برای مسئولین استانی جهت نظارت برعملکرد واحدهای صنفی به منظور بررسی روند عضویت واحدهای صنفی ووضعیت قراردادهای معاملات خودرو درسطح استان پرداخت.

 

مدیرسامانه همچنین درمورد قابلیتهای سامانه به اقدامات انجام شده با سایر ذی نفعان  طرح ازجمله پلیس ناجا وسازمان ثبت احوال کشور به منظور صحت سنجی اطلاعات هویتی طرفین قرارداد واصالت خودرو ازطریق پایگاه اطلاعاتی پلیس ناجا وسازمان ثبت احوال کشور اشاره کرد.

 

معرفی طرح وآشنایی واحدهای صنفی باسامانه اطلاعات معاملات خودروی کشور درساری

 

 

درادامه عباس بابازاده ومجتبی کواکبیان  هیئت رئیسه اتاق اصناف مرکز استان مازندران ضمن تشکر وقدردانی از همراهی واحدهای صنفی جهت شرکت درجلسه ،خواستارهمکاری واعتماد آنها دربکارگیری سامانه خودرو به جهت تنظیم قراردادها وجایگزین کردن قراردادهای چاپی باکدرهگیری بجای قراردادهای دستی شدند واین سامانه راعاملی برای حمایت آنهابیان کردند وهمچنین آمادگی خود را جهت تشکیل کلاسهای آموزش عملی نیز اعلام نمودند.

 

معرفی طرح وآشنایی واحدهای صنفی باسامانه اطلاعات معاملات خودروی کشور درساری

 

درپایان جلسه حسینی نائب رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه داران اتومبیل شهرستان ساری ضمن تاکیدبر ضرورت همکاری واحدهای صنفی این سامانه را همچون سامانه املاک ومستغلات عاملی برای حفظ جایگاه نمایشگاه داران ووجه تمایزی بین واحدهای صنفی دارای پروانه کسب ونمایشگاه های مجاز وافزایش درآمد رابرای آنها دانست .همچنین درادامه خواستار عدم تنظیم قراردادهای دستی واستفاده ازسامانه جهت ثبت قراردادها وصدور کد رهگیری شد واعلام نمود درصورت همکاری کلیه واحدهای صنفی می توان درآینده سامانه رامبنایی برای محاسبه فعالیت واقعی واحدهای صنفی ومحاسبات مالیاتی بکار برد.

 

منبع:اصناف شمال

 

 

» برچسب ها :مطالب مشابه


مطالب تصادفی

Go to TOP
طراحی و پیاده سازی : کیمیا سامانه
داده پرداز کیمیا