اخبار مازند اصناف پایگاه اطلاع رسانی اصناف مازندران - کد خبر : 14665 مورخ:[1393-07-06 06:53:01]
قیمت انواع خودرو در مناطق آزاد

قیمت انواع خودرو در مناطق آزاد

جدیدترین قیمت انواع خودرو وارداتی در بازار مناطق آزاد اعلام شد.

به گزارش مازند اصناف و به نقل از تراز:

 

 


نام خودرو

تیپ

مدل

قیمت بازار ( تومان )

CTS سدان

۳.۶L Luxury RWD

۲۰۱۴

۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰

CTS سدان

۲.۰L Turbo RWD

۲۰۱۴

۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰

CTS سدان

۲.۰L Turbo AWD

۲۰۱۴

۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰

CTS سدان

۳.۶L Luxury AWD

۲۰۱۴

۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰

CTS سدان

۳.۶L Premium RWD

۲۰۱۴

۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰

CTS سدان

۳.۶L Premium AWD

۲۰۱۴

۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰

CTS کوپه

Premium AWD

۲۰۱۴

۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰

CTS کوپه

Standard RWD

۲۰۱۴

۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰

CTS کوپه

Standard AWD

۲۰۱۴

۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰

CTS کوپه

Performance RWD

۲۰۱۴

۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰

CTS کوپه

Performance AWD

۲۰۱۴

۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰

CTS کوپه

Premium RWD

۲۰۱۴

۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰

ATS

۲.۰L TurboStandard RWD

۲۰۱۴

۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰

ATS

۲.۰L TurboStandard AWD

۲۰۱۴

۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰

ATS

۲.۵L Luxury RWD

۲۰۱۴

۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰

ATS

۲.۰L TurboLuxury RWD

۲۰۱۴

۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰

ATS

۳.۶L Luxury RWD

۲۰۱۴

۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰

ATS

۲.۰L TurboLuxury AWD

۲۰۱۴

۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰

ATS

۲.۰L TurboPerformance RWD

۲۰۱۴

۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰

ATS

۲.۵LStandard RWD

۲۰۱۴

۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰

اسپارک

LS Auto

۲۰۱۴

۴۷,۰۰۰,۰۰۰

اسپارک

LS Manual

۲۰۱۴

۴۴,۰۰۰,۰۰۰

کامارو

۱LS Coupe

۲۰۱۴

۸۱,۰۰۰,۰۰۰

کامارو

SS Coupe

۲۰۱۴

۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰

کامارو

ZL۱ Coupe

۲۰۱۴

۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰

کامارو

Z/۲۸ Coupe

۲۰۱۴

۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰

ادج

SE FWD

۲۰۱۴

۹۵,۰۰۰,۰۰۰

ادج

SE AWD

۲۰۱۴

۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰

ادج

Sport FWD

۲۰۱۴

۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰

ادج

Sport AWD

۲۰۱۴

۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰

موستانگ

V۶ Premium Coupe

۲۰۱۴

۹۲,۰۰۰,۰۰۰

موستانگ

V۶ Convertible

۲۰۱۴

۹۳,۰۰۰,۰۰۰

موستانگ

GT Coupe

۲۰۱۴

۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰

موستانگ

GT Premium Coupe

۲۰۱۴

۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰

موستانگ

GT Convertible

۲۰۱۴

۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰

موستانگ

V۶ Coupe

۲۰۱۴

۷۸,۰۰۰,۰۰۰

موستانگ

GT PremiumConvertible

۲۰۱۴

۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰

موستانگ

GT PremiumConvertible

۲۰۱۵

۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰

موستانگ

GT Premium Coupe

۲۰۱۵

۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰

موستانگ

GT Coupe

۲۰۱۵

۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰

موستانگ

V۶ Convertible

۲۰۱۵

۹۸,۰۰۰,۰۰۰

موستانگ

V۶ Coupe

۲۰۱۵

۸۲,۰۰۰,۰۰۰

شلبی

Convertible

۲۰۱۴

۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰

شلبی

Coupe

۲۰۱۴

۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰

۵۵۰i

فول

۲۰۱۴

۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰

۵۳۵i

فول

۲۰۱۴

۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰

۵۲۸i

فول

۲۰۱۴

۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۵i

فول

۲۰۱۴

۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۸i

فول

۲۰۱۴

۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۰i

فول

۲۰۱۴

۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰

C۲۵۰

Luxury Sedan

۲۰۱۴

۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰

C۲۵۰

C۲۵۰ Coupe

۲۰۱۴

۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰

C۳۵۰

Sport Sedan

۲۰۱۴

۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰

C۳۵۰

Coupe

۲۰۱۴

۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰

C۶۳

AMG Sport Sedan

۲۰۱۴

۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰

C۶۳

AMG Coupe

۲۰۱۴

۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰

S۵۵۰

۴.۶L biturboV-۸ engine

۲۰۱۴

۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰

S۶۳ AMG

۵.۵L biturboV-۸ engine

۲۰۱۴

۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰

مزدا۲

Sport

۲۰۱۴

۵۳,۰۰۰,۰۰۰

مزدا۳

i Sport MT ۵-Door

۲۰۱۴

۶۵,۰۰۰,۰۰۰

مزدا۳

i SV MT ۴-Door

۲۰۱۴

۶۰,۰۰۰,۰۰۰

مزدا۶

i Sport MT

۲۰۱۵

۷۳,۰۰۰,۰۰۰

مزدا۶

i Sport MT

۲۰۱۴

۷۲,۰۰۰,۰۰۰

مزداMX-۵ میاتا

Club PowerHard Top ۶MT

۲۰۱۴

۹۷,۰۰۰,۰۰۰

مزداMX-۵ میاتا

GrandTouring ۶MT

۲۰۱۴

۹۲,۰۰۰,۰۰۰

مزداMX-۵ میاتا

Sport ۶AT

۲۰۱۴

۸۸,۰۰۰,۰۰۰

مزداMX-۵ میاتا

میاتا

۲۰۱۴

۸۱,۰۰۰,۰۰۰

مزداMX-۵ میاتا

Grand Touring

۲۰۱۴

۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۷۰Z

NISMO ۶MT COUPE

۲۰۱۴

۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۷۰Z

Base ۶MT COUPE

۲۰۱۴

۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰

۳۷۰Z

Base ۷AT COUPE

۲۰۱۴

۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۷۰Z

Touring ۶MTCOUPE

۲۰۱۴

۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۷۰Z

Touring ۷ATCOUPE

۲۰۱۴

۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۷۰Z

Touring ۷ATRoadster

۲۰۱۴

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۷۰Z

Touring ۶MTRoadster

۲۰۱۴

۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۷۰Z

Base ۷ATRoadster

۲۰۱۴

۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰

آلتیما

۳.۵ L

۲۰۱۴

۸۹,۰۰۰,۰۰۰

آلتیما

۲.۵ L

۲۰۱۴

۷۶,۰۰۰,۰۰۰

جوک

FWD

۲۰۱۴

۶۶,۰۰۰,۰۰۰

جوک

AWD

۲۰۱۴

۷۳,۰۰۰,۰۰۰

سنترا

SL

۲۰۱۴

۶۸,۰۰۰,۰۰۰

سنترا

SR

۲۰۱۴

۶۵,۰۰۰,۰۰۰

سنترا

SV

۲۰۱۴

۶۰,۰۰۰,۰۰۰

سنترا

S ۶MT

۲۰۱۴

۵۷,۰۰۰,۰۰۰

ورسا

۱.۶ SL Sedan

۲۰۱۴

۶۰,۰۰۰,۰۰۰

ورسا

۱.۶ Plus Sedan

۲۰۱۴

۵۰,۰۰۰,۰۰۰

ورسا

۱.۶ ۵MT Sedan

۲۰۱۴

۴۴,۰۰۰,۰۰۰

ورسا

۱.۶ SV Sedan

۲۰۱۴

۵۴,۰۰۰,۰۰۰

بیتل

TDI

۲۰۱۴

۸۴,۰۰۰,۰۰۰

بیتل

R-Line w

۲۰۱۴

۹۵,۰۰۰,۰۰۰

بیتل

GSR

۲۰۱۴

۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰

بیتل

R-Linew/Sunroof, Sound & Nav

۲۰۱۴

۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰

بیتل کروک

۱.۸T

۲۰۱۴

۸۷,۰۰۰,۰۰۰

بیتل کروک

R-Linew/Sound & Nav

۲۰۱۴

۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰

بیتل

۱.۸T

۲۰۱۴

۷۰,۰۰۰,۰۰۰

بیتل

۱.۸T w

۲۰۱۴

۷۹,۰۰۰,۰۰۰

کادنزا

Limited

۲۰۱۴

۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰

کادنزا

Premium

۲۰۱۴

۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰

اپتیما

SXL Turbo

۲۰۱۴

۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰

اپتیما

SX Turbo

۲۰۱۴

۹۳,۰۰۰,۰۰۰

اپتیما

SX

۲۰۱۴

۸۶,۰۰۰,۰۰۰

اپتیما

LX

۲۰۱۴

۷۲,۰۰۰,۰۰۰

اپتیما

EX

۲۰۱۴

۸۲,۰۰۰,۰۰۰

ریو

LX

۲۰۱۴

۵۰,۰۰۰,۰۰۰

ریو

SX

۲۰۱۴

۶۳,۰۰۰,۰۰۰

ریو

EX

۲۰۱۴

۵۹,۰۰۰,۰۰۰

ریو هاچ بک

SX

۲۰۱۴

۶۳,۰۰۰,۰۰۰

ریو هاچ بک

EX

۲۰۱۴

۶۰,۰۰۰,۰۰۰

ریو هاچ بک

LX

۲۰۱۴

۴۹,۰۰۰,۰۰۰

سول

Special Edition

۲۰۱۴

۸۰,۰۰۰,۰۰۰

سول

Plus

۲۰۱۴

۶۴,۰۰۰,۰۰۰

سول

Base

۲۰۱۴

۵۳,۰۰۰,۰۰۰

اسپورتیج

SX AWD

۲۰۱۴

۹۴,۰۰۰,۰۰۰

اسپورتیج

SX FWD

۲۰۱۴

۹۰,۰۰۰,۰۰۰

اسپورتیج

EX AWD

۲۰۱۴

۸۸,۰۰۰,۰۰۰

اسپورتیج

EX FWD

۲۰۱۴

۸۴,۰۰۰,۰۰۰

اسپورتیج

LX AWD

۲۰۱۴

۷۷,۰۰۰,۰۰۰

اسپورتیج

LX FWD

۲۰۱۴

۷۴,۰۰۰,۰۰۰

اکسنت

GLS

۲۰۱۴

۵۱,۰۰۰,۰۰۰

اکسنت

GS . هاچ بک

۲۰۱۴

۵۳,۰۰۰,۰۰۰

اکسنت

ES . هاچ بک

۲۰۱۴

۵۸,۰۰۰,۰۰۰

آزرا

BASE

۲۰۱۴

۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰

آزرا

Limited

۲۰۱۴

۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰

النترا

SE M/T

۲۰۱۴

۶۱,۰۰۰,۰۰۰

النترا

SE A/T

۲۰۱۴

۶۴,۰۰۰,۰۰۰

جنسیس کوپه

۳.۸ Ultimate

۲۰۱۴

۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰

جنسیس کوپه

۳.۸ R-Spec ۶MT

۲۰۱۴

۹۹,۰۰۰,۰۰۰

جنسیس کوپه

۲.۰T

۲۰۱۴

۹۰,۰۰۰,۰۰۰

سانتافه

GLS FWD

۲۰۱۴

۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰

سانتافه

Limited AWD

۲۰۱۴

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰

سانتافه

Limited FWD

۲۰۱۴

۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰

سانتافه

GLS AWD

۲۰۱۴

۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰

سوناتا

Limited

۲۰۱۴

۹۱,۰۰۰,۰۰۰

سوناتا

SE

۲۰۱۴

۸۳,۰۰۰,۰۰۰

سوناتا

GLS

۲۰۱۴

۷۵,۰۰۰,۰۰۰

توسان

Limited FWD

۲۰۱۴

۸۹,۵۰۰,۰۰۰

توسان

SE AWD

۲۰۱۴

۸۵,۰۰۰,۰۰۰

توسان

GLS AWD

۲۰۱۴

۷۹,۰۰۰,۰۰۰

توسان

GLS FWD

۲۰۱۴

۷۴,۰۰۰,۰۰۰

توسان

Limited AWD

۲۰۱۴

۹۵,۰۰۰,۰۰۰

ولستر

Turbo R-Spec

۲۰۱۴

۷۴,۰۰۰,۰۰۰

ولستر

Base

۲۰۱۴

۶۳,۰۰۰,۰۰۰

ولستر

Turbo

۲۰۱۴

۷۷,۰۰۰,۰۰۰

گیبلی

Base

۲۰۱۴

۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰

 


» برچسب ها : , قیمت , انواع , خودرو , مناطق , آزاد , قیمت , انواع , خودرو , مناطق , آزادمطالب مشابه


مطالب تصادفی

Go to TOP
طراحی و پیاده سازی : کیمیا سامانه
داده پرداز کیمیا