اخبار مازند اصناف پایگاه اطلاع رسانی اصناف مازندران - کد خبر : 14347 مورخ:[1393-06-13 05:41:01]
مهمترین تیر شیطان و موثرترین تیر خدا را بشناسیم!

مهمترین تیر شیطان و موثرترین تیر خدا را بشناسیم!

ناگفته نماند که خداوند هم برای بندگانش تیرهایی قرار داده که کمتر به خطا می روند ولی گاهی بنده ها جای خالی می دهند و از معرض تیر هدایت خدا فرار می کنند!

مازند اصناف و به نقل از تراز:» شیطان از روش های گوناگونی برای فریفتن انسان ها بهره می گیرد و چه بسا هر بنده ای را به طریقی بفریبد؛ یکی با زن و فرزند، دیگری با شغل، یکی با مقام و... اما یک روش موثر دارد که در اغلب بندگان -کم یا زیاد- اثرگذار است. در واقع کمینگاه اصلی شیطان همین روش است!


در کتاب شریف اصول کافی از امـام صـادق (ع ) نقل شده که حضرت فرمود: شیطان پسر آدم را در هر چیز مى چرخاند (و به هر گناهى پیشنهاد مى کند) همین که او را خسته کرد، در کنار مال کمین مى کند و چون بدان جا رسد گریبانش را مى گیرد!


سه نکته کوتاه:


* از این روایت می فهمیم که چه بسا برخی بندگان با سایر روش ها و در دیگر کمینگاه ها گرفتار نشوند لذا شیطان تیر آخرش را مال دوستی قرار داده که کمتر هم به خطا می رود.


** گاهی ما گمان می کنیم آنقدر قدرت داریم که شیطان را بازی دهیم غافل از اینکه بازیچه دست او شده ایم! مثلاً بعضی می گویند من مال زیادی جمع می کنم و از طریق آن دست فقرا و نیازمندان را می گیرم و... و در حقیقت شیطان را دور می زنم! حال آنکه شیطان این فکر را در وجود او تقویت می کند تا به مال دوستی و انباشته کردن ثروت بپردازد و هرچه مال او بیشتر می شود کمتر انفاق و دستگیری می کند چرا که هرچهمال زیاد شود حرص انسان هم بیشتر می شود. یعنی شیطان او را دور زده!


*** ناگفته نماند که خداوند هم برای بندگانش تیرهایی قرار داده که کمتر به خطا می روند ولی گاهی بنده ها جای خالی می دهند و از معرض تیر هدایت خدا فرار می کنند!


مرحوم حاج اسماعیل دولابی از عرفای روشن ضمیر تعبیر بسیار دلنشینی دارد و می فرماید:
"خدا یک تار و یک تور و یک تیر دارد، با تار و تور و تیر خود آدم ها را جذب می کند.
تار خدا قرآن است. نغمه های قرآن آسمانی است خیلی ها از این طریق جذب می شوند.
خیلی ها را با تور جذب خودش می کند، مثل مراسم اعتکاف و مراسم ماه رمضان و شب قدر.
تیر خدا همان بارهای مشکلات است، غالب آدمها را از این طریق جذب خودش می کند اولیای خدا برای مشکلات لحظه شماری می کردند."

به گزارش تراز شیطان از روش های گوناگونی برای فریفتن انسان ها بهره می گیرد و چه بسا هر بنده ای را به طریقی بفریبد؛ یکی با زن و فرزند، دیگری با شغل، یکی با مقام و... اما یک روش موثر دارد که در اغلب بندگان -کم یا زیاد- اثرگذار است. در واقع کمینگاه اصلی شیطان همین روش است!
در کتاب شریف اصول کافی از امـام صـادق (ع ) نقل شده که حضرت فرمود: شیطان پسر آدم را در هر چیز مى چرخاند (و به هر گناهى پیشنهاد مى کند) همین که او را خسته کرد، در کنار مال کمین مى کند و چون بدان جا رسد گریبانش را مى گیرد!
سه نکته کوتاه:
* از این روایت می فهمیم که چه بسا برخی بندگان با سایر روش ها و در دیگر کمینگاه ها گرفتار نشوند لذا شیطان تیر آخرش را مال دوستی قرار داده که کمتر هم به خطا می رود.
** گاهی ما گمان می کنیم آنقدر قدرت داریم که شیطان را بازی دهیم غافل از اینکه بازیچه دست او شده ایم! مثلاً بعضی می گویند من مال زیادی جمع می کنم و از طریق آن دست فقرا و نیازمندان را می گیرم و... و در حقیقت شیطان را دور می زنم! حال آنکه شیطان این فکر را در وجود او تقویت می کند تا به مال دوستی و انباشته کردن ثروت بپردازد و هرچه مال او بیشتر می شود کمتر انفاق و دستگیری می کند چرا که هرچهمال زیاد شود حرص انسان هم بیشتر می شود. یعنی شیطان او را دور زده!
*** ناگفته نماند که خداوند هم برای بندگانش تیرهایی قرار داده که کمتر به خطا می روند ولی گاهی بنده ها جای خالی می دهند و از معرض تیر هدایت خدا فرار می کنند!
مرحوم حاج اسماعیل دولابی از عرفای روشن ضمیر تعبیر بسیار دلنشینی دارد و می فرماید:
"خدا یک تار و یک تور و یک تیر دارد، با تار و تور و تیر خود آدم ها را جذب می کند.
تار خدا قرآن است. نغمه های قرآن آسمانی است خیلی ها از این طریق جذب می شوند.
خیلی ها را با تور جذب خودش می کند، مثل مراسم اعتکاف و مراسم ماه رمضان و شب قدر.
تیر خدا همان بارهای مشکلات است، غالب آدمها را از این طریق جذب خودش می کند اولیای خدا برای مشکلات لحظه شماری می کردند."


» برچسب ها : , اقتصاد اسلامی * مال دوستی * تیر خدا * تیر شیطا , اقتصاد اسلامی * مال دوستی * تیر خدا * تیر شیطامطالب مشابه


مطالب تصادفی

Go to TOP
طراحی و پیاده سازی : کیمیا سامانه
داده پرداز کیمیا