اخبار مازند اصناف پایگاه اطلاع رسانی اصناف مازندران - کد خبر : 13003 مورخ:[1393-04-07 07:19:01]
مشکل امضای اعضای بدهکار مالیاتی در مجامع شرکتها را حل کنید/حکم بودجه ۹۲ به سال جاری منتقل نشود
دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران در نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی

مشکل امضای اعضای بدهکار مالیاتی در مجامع شرکتها را حل کنید/حکم بودجه ۹۲ به سال جاری منتقل نشود

دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران در نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار لغو تسری حکم قانون بودجه ۹۲ -مبنی بر بی اعتبار بودن امضای اعضای هیأت مدیره بدهکار مالیاتی در شرکتها- به سال جاری شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، بهروز خدارحمی دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران، در نامه‌ای به علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی نوشت: نامه شماره 14129/م مورخ 23/11/1392 معاونت امور مالیاتی به اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری، در اجرای بند 1-56 قانون بودجه سال 1392 کل کشور مبنی بر جلوگیری از ثبت صورتجلسات شرکت‌هایی که مدیران آن‌ها بدهی مالیاتی دارند، موجب ایجاد وقفه در ثبت صورتجلسات انتخاب اعضای هیأت مدیره شرکت‌ها و به تبع آن موجب توقف فعالیت اقتصادی، تجاری آن‌ها شده و به ویژه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس را با مشکلات عدیده‌ای مواجه ساخته است که در این زمینه ذکر نکات زیر ضروری به نظر می‌رسد:

1- همانگونه که استحضار دارند، قوانین بودجه از جمله قوانین موقت بوده و در صورت لزوم استمرار، باید در قانون بودجه سال بعد تکرار شود، عنایت خواهند داشت که بند 1-56 قانون بودجه سال 1392، در قانون بودجه سال 1393 تکرار نشده است و لذا این نتیجه محتوم را دارد که مدت اجرای بند 1-56 به پایان رسیده و قابل تسری به سال 1393 و سال‌های بعد نمی‌باشد.

2- با عنایت به پاراگراف دوم از بند 1-56 قانون بودجه سال 1392 که تصریح دارد ‌«اداره مذکور» ‌موظف است در خصوص مدیران و اعضای هیأت مدیره که پس از تصویب این قانون مرتکب تخلفات مذکور شوند، از ثبت شرکت یا موسسه به نام آنان و همچنین از ثبت مصوبات مربوطه به انتخاب مدیران یاد شده در سایر شرکت‌ها ممانعت کنند.»

بدیهی است بند 1-56 قانون بودجه سال 1392، به تخلفات و یا موارد یاد شده در پس از تصویب قانون بودجه سال 1392 توجه داشته و تخلفات و بدهی‌های پس از تصویب را شامل می‌شود، لذا عطف به ماسبق نخواهد شد.

3- استحضار دارند که ثبت صورتجلسات شرکت‌ها و موسسات و بنگاه‌ها از ضروریات حیات اقتصادی و تجاری آن‌ها بوده و تواقف ثبت صورتجلسات این گونه موسسات، آن هم به دلیل بدهی مالیاتی مدیران و اعضای هیأت مدیره آن‌ها که منافع یکسانی ندارند، موجب توقف فعالیت اقتصادی این گونه موسسات خواهد شد خاطرنشان می‌سازد که توقف ثبت صورتجلسات این گونه موسسات به ویژه شرکت‌های سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با ترکیب سهامداران متفاوت و مختلف، آن هم به دلیل بدهی مدیران آن‌ها موجب تنبیه شرکت و سهامداران متفاوت و مختلف بنگاه‌های اقتصادی خواهد شد. بر این اساس واضح است که بدهی مدیران موسسات و بنگاه‌های اقتصادی نمی‌تواند دلیل قانع‌کننده‌ای در تنبیه شرکت ها، موسسات و بنگاه‌های اقتصادی و تنبیه سهامداران متفاوت و مختلف اینگونه موسسات، به ویژه شرکت‌های سهامی عام پذیرفته شده در بورس باشد.

4- همانگونه که مستحضرید طبق مفاد ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره آن، قوانین و مقررات و بخشنامه‌های محل تولید و سرمایه‌گذاری باید شناسایی و به همراه گزارش و پیشنهاد لازم به اطلاع سران سه قوه رسانده شده و راهکارهای قانونی لازم به منظور ارتقاء کیفیت و رشد تولید و استفاده بهینه از سرمایه‌گذاری و ظرفیت‌های موجود بررسی شود.

در پایان با عنایت به موارد مذکور و با توجه به این که توقف ثبت صورتجلسات شرکت‌ها مخل تولید و سرمایه‌گذاری و فضای کسب و کار بوده و مغایر با مفاد قانون برنامه پنجم توسعه می باشد، تقاضا دارد دستور فرمایند موضوع مورد بررسی قرار گرفته و موانع موجود برای ثبت صورتجلسات شرکت‌ها مرتفع شود.

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930403001117#sthash.xhmMhK7w.dpuf

به گزارش پایگاه خبری مازند اصناف و به نقل از  فارس، بهروز خدارحمی دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران، در نامه‌ای به علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی نوشت: نامه شماره 14129/م مورخ 23/11/1392 معاونت امور مالیاتی به اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری، در اجرای بند 1-56 قانون بودجه سال 1392 کل کشور مبنی بر جلوگیری از ثبت صورتجلسات شرکت‌هایی که مدیران آن‌ها بدهی مالیاتی دارند، موجب ایجاد وقفه در ثبت صورتجلسات انتخاب اعضای هیأت مدیره شرکت‌ها و به تبع آن موجب توقف فعالیت اقتصادی، تجاری آن‌ها شده و به ویژه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس را با مشکلات عدیده‌ای مواجه ساخته است که در این زمینه ذکر نکات زیر ضروری به نظر می‌رسد:

1- همانگونه که استحضار دارند، قوانین بودجه از جمله قوانین موقت بوده و در صورت لزوم استمرار، باید در قانون بودجه سال بعد تکرار شود، عنایت خواهند داشت که بند 1-56 قانون بودجه سال 1392، در قانون بودجه سال 1393 تکرار نشده است و لذا این نتیجه محتوم را دارد که مدت اجرای بند 1-56 به پایان رسیده و قابل تسری به سال 1393 و سال‌های بعد نمی‌باشد.

2- با عنایت به پاراگراف دوم از بند 1-56 قانون بودجه سال 1392 که تصریح دارد ‌«اداره مذکور» ‌موظف است در خصوص مدیران و اعضای هیأت مدیره که پس از تصویب این قانون مرتکب تخلفات مذکور شوند، از ثبت شرکت یا موسسه به نام آنان و همچنین از ثبت مصوبات مربوطه به انتخاب مدیران یاد شده در سایر شرکت‌ها ممانعت کنند.»

بدیهی است بند 1-56 قانون بودجه سال 1392، به تخلفات و یا موارد یاد شده در پس از تصویب قانون بودجه سال 1392 توجه داشته و تخلفات و بدهی‌های پس از تصویب را شامل می‌شود، لذا عطف به ماسبق نخواهد شد.

3- استحضار دارند که ثبت صورتجلسات شرکت‌ها و موسسات و بنگاه‌ها از ضروریات حیات اقتصادی و تجاری آن‌ها بوده و تواقف ثبت صورتجلسات این گونه موسسات، آن هم به دلیل بدهی مالیاتی مدیران و اعضای هیأت مدیره آن‌ها که منافع یکسانی ندارند، موجب توقف فعالیت اقتصادی این گونه موسسات خواهد شد خاطرنشان می‌سازد که توقف ثبت صورتجلسات این گونه موسسات به ویژه شرکت‌های سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با ترکیب سهامداران متفاوت و مختلف، آن هم به دلیل بدهی مدیران آن‌ها موجب تنبیه شرکت و سهامداران متفاوت و مختلف بنگاه‌های اقتصادی خواهد شد. بر این اساس واضح است که بدهی مدیران موسسات و بنگاه‌های اقتصادی نمی‌تواند دلیل قانع‌کننده‌ای در تنبیه شرکت ها، موسسات و بنگاه‌های اقتصادی و تنبیه سهامداران متفاوت و مختلف اینگونه موسسات، به ویژه شرکت‌های سهامی عام پذیرفته شده در بورس باشد.

4- همانگونه که مستحضرید طبق مفاد ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره آن، قوانین و مقررات و بخشنامه‌های محل تولید و سرمایه‌گذاری باید شناسایی و به همراه گزارش و پیشنهاد لازم به اطلاع سران سه قوه رسانده شده و راهکارهای قانونی لازم به منظور ارتقاء کیفیت و رشد تولید و استفاده بهینه از سرمایه‌گذاری و ظرفیت‌های موجود بررسی شود.

در پایان با عنایت به موارد مذکور و با توجه به این که توقف ثبت صورتجلسات شرکت‌ها مخل تولید و سرمایه‌گذاری و فضای کسب و کار بوده و مغایر با مفاد قانون برنامه پنجم توسعه می باشد، تقاضا دارد دستور فرمایند موضوع مورد بررسی قرار گرفته و موانع موجود برای ثبت صورتجلسات شرکت‌ها مرتفع شود.

» برچسب ها :مطالب مشابه


مطالب تصادفی

Go to TOP
طراحی و پیاده سازی : کیمیا سامانه
داده پرداز کیمیا